7
Awa
O tuwihawete romo wiko ma'e ràm tazyr ne.
Nepy ipuràg eteahy. Eremunehew xapat wanehe.
Nerenugupy iapu'a haw nuzawy kwaw ita hekuzar katu ma'e.
Nuzawy kwaw ipuràg ma'e iapo har hemiapo kwer wà.
Nepuru'à nuzawy kwaw kanek puku.
Nupaw kwaw win ipupe har.
Neku'aw nuzawy kwaw arozràn iku'amumyk pyrer.
Ma'eputyr iri umàmàn neku'aw har izywyr wà.
Nekàm nuzawy kwaw arapuha uzexak kar mokoz ma'e wà.
Nuzawy kwaw mokoz arapuha kazer wà.
Neazu'yw nuzawy kwaw tàpuzaiha ita marupi iapo pyrer.
Nereha nuzawy kwaw 'yzygwar tawhu uhua'u ma'e
Ezemon her ma'e ikenaw huwake har wà.
Nexi ipuràg eteahy tàpuzaiha Irimano her ma'e ài.
Teko wexak Namaz tawhu a'e pe upu'àm mehe wà.
Ereupir neàkàg tuweharupi. Nuzawy kwaw ywytyr Karamew.
Ne'aw nuzawy kwaw pàn ipihun wewer ma'e tuwihawete kamir romo iapo pyr.
Te tuwihawete uzepyhyk kar mo ne'aw ipupepupe pyrer pupe.
Nepuràg eteahy, heremiamutar katu.
Hemurywete kar pe azeharomoete.
Herehe we nereko haw hemurywete kar a'e.
Nepuràg inàzàràn 'yw ài.
Nekàm nuzawy kwaw tàmàrà i'a kwer haryw wà.
Azeupir putar inàzàràn 'yw rehe nehe,
i'a kwer ipo'o pà nehe.
Nekàm nuzawy kwaw uwà haryw ihewe wà.
Nezuru hyàkwegatu màxà ài.
Zanezurupyter haw nuzawy kwaw win hete katu ma'e.
Kuzà
Tuwe heremiamutar katu u'u a'e win mewe katu a'e nehe.
Tuwe uwyryk heme wamyteromo nehe, hàz wamyteromo nehe no.
10 Heremiamutar katu wiko hezar romo a'e. Heputar katu a'e.
11 Ezur heremiamutar katu. Zaha kaiwer pe nehe.
Ximumaw pytun gatu uwà tyw pe nehe.
12 Zapu'àm izi'itahy uwà 'yw wanehe zaneme'e pà nehe.
Huwer ru'u aipo.
Zame'e ma'e'yw rehe nehe. Iputyr ru'u aipo wà.
Homà 'yw iputyr ru'u aipo wà.
A'e pe uruamutar katu putar ihe nehe.
 
13 Xitun putar ka'akyr manarakora her ma'e nehe. Hyàkwegatu ru'u aipo wà.
Ma'e'a kwer hete katu ma'e paw xiriko zaneràpuz hukenaw pe zane wà.
Heremiamutar katu, amonokatu ma'e 'a kwer uzuawyawy ma'e hexakaw newe ihe wà.
Kutàri ipo'o pyrer wà. Amonokatu ma'e 'a kwer imuxinig pyrer newe wà no.