TERCERA CARTA DEL APOSTOL
SAN JUAN
1
Che co jae Juan. Jecuaeño aico oporogüɨrovia vae reta itenondeguara. Che roaɨu, cherɨvɨ, Gayo, añete vae rerovia rambue.
Cherɨvɨ, aicuaa quirai nde reico cavi Tumpa cotɨ. Jare jecuaeño ayerure Tumpa pe nderé, jecuaeño reico cavi vaera opaete mbaembae re jare agüɨye vaera nembaerasɨ. Echa amogüe ñanderɨvɨ reta yogüeru cuae pe omombeu cheve quirai añete vae oico ndepɨa pe jare quirai nde jecuaeño reico añete vae rupi. Jae rambue ayerovia yae nderé. Añete co, ayerovia yae aendu yave quirai cheraɨ reta jecuaeño yogüɨreco añete vae rupi.
Gayo omborɨ iru oporogüɨrovia vae reta
Cherɨvɨ, iru oporogüɨrovia vae reta remborɨ yave, yepe tei mbaeti reicuaa reta, reyeócuai cavi rei Tumpa pe. Jae reta etei omombeu ndeporoaɨu oporogüɨrovia vae cuae pe oñemboatɨ vae reta pe. Icavi yae co remborɨ reta vaera yogüeru yave nerenta güi. Reyapota Tumpa oipota reyapo vaera vae. Echa jae reta vi oyeócuai ñogüɨnoi Tumpa pe. Jare oguataguata reta opaete que rupi rambueve, mbaeti jei oporogüɨrovia mbae vae reta pe omborɨ vaera. Jae rambue icavi co ñande ñamborɨ reta vaera. Echa corai ñandepuere ñañemoiru jae reta ndive omombeu vaera iru vae reta pe añete vae regua.
Icavi mbae vae Diótrefes oyapo vae
Aicuatía ma cuae re oporogüɨrovia vae oñemboatɨ vae reta pe. Erei Diótrefes mbaeti oipota oyapo che jae chupe oyapo vaera vae. Echa icavi yae echa chupe oñemotenonde vaera iru oporogüɨrovia vae reta ipɨte pe. 10 Jae rambue che aja yave pepɨri chemaenduata co Diótrefes oyapogüe vae re. Jae oreangao yae. Mbaeti etei omborɨ oporogüɨrovia vae ambué cotɨ güi pepɨri yogüɨraja vae reta. Jae ramiño vi jei iru oporogüɨrovia vae nerenta pegua reta pe agüɨye vaera omborɨ reta. Jare oime yave oporogüɨrovia vae reta iquɨreɨ omborɨ reta vae, Diótrefes mbaeti omaeño jese reta oñemboatɨ vaera iru oporogüɨrovia vae reta ndive.
Opaete vae imiari cavi Demetrio re
11 Cherɨvɨ, jecuaeño eyapo icavi vae. Agüɨye eyapo icavi mbae vae. Icavi vae oyapo vae Tumpa taɨ co. Erei icavi mbae vae oyapo vae mbaeti oicuaa Tumpa.
12 Opaete vae imiari cavi Demetrio re. Echa jae jecuaeño oico añete vae rupi. Ore vi romombeu peve jae jecuaeño oyapo icavi vae. Jare peicuaa ore romombeu peve vae añete co.
Maraetei reta
13 Aipota jeta jae ndeve, erei jaeño ma jaeta ndeve cuae tupapire pe. 14 Erei aipota aja apou ndepɨri ɨmambaeño ñanemiari oyoupe vaera.
15 Tumpa tomee ndeve ipɨacatu. Neamingo reta jei ndeve Tumpa ndiveño ei. Tumpa ndiveño toi cheamingo joco pe ñogüɨnoi vae reta.