Nuevo Testamento Guaraní Pe HEBREOS 1
LA CARTA A LOS
HEBREOS
1
Tumpa imiari ma Taɨ rupi
Aracae yave Tumpa imiari aveiño ñanetenondegua reta pe iñee omombeu vae reta rupi. Jeta quirairai rupi imiari chupe reta. Erei añave cuae ara taɨcuegua reta pe Tumpa imiari ma ñandeve Taɨ rupi. Tumpa oyapo opaete oyeapogüe vae Taɨ rupi, jare Taɨ rupi vi jei mbae oasata opaete oyeapogüe vae pe vae. Tumpa jemimbota co Taɨ güɨnoi vaera opaete oyeapogüe vae. Tumpa Taɨ oyovaque Tumpa etei ndive, jare cuae ɨvɨ pe oico rambueve oicuauca quirai Tumpa imbaepuere tuicha yae co. Echa jae oiporu Tumpa imbaepuere etei. Opaete oyeapogüe vae jecuaeño oico Tumpa Taɨ jemimbota rupi jare imbaepuere rupi. Jae etei oñemoeterenga omano vaera, ipuere vaera omboai ñanembaeyoa reta, jare cuae jaɨcue rupi oguapɨ Tumpa iyɨque pe iyacatu cotɨ ara pe.
Tumpa Taɨ jare araɨgua reta
Jocorai Tumpa Taɨ oicuauca quirai jae imbaepuere tuicha yae araɨgua reta imbaepuere güi. Jae ramiño vi tee oñemee chupe vae oñemboeteuca yae araɨgua reta jee güi. Echa Tumpa jei Taɨ pe corai:
Nde co jae cheRaɨ.
Cuae ara aicuauca nde co jae cheRaɨ.
Jocorai jei. Mbaeti jocorai jei Tumpa araɨgua pe. Jare Tumpa jei Taɨ re corai:
Che co jae Tu, jare jae co cheRaɨ.
Jocorai jei. Mbaeti jocorai jei Tumpa araɨgua re. Tumpa Taɨ co jae opaete mbaembae oyeapogüe vae iYa. Jare Tumpa ombou ye yave Taɨ cuae ɨvɨ pe Tumpa jeita corai:
Jare opaete araɨgua reta tomboete.
Echa jae reta oyeócuai cheve.
Jocorai jeita. Araɨgua reta re imiari yave, Tumpa jei corai:
Ayócuai araɨgua reta oyapo vaera cheremimbota.
Jatangatu yae oyeócuai vaera cheve.
Jocorai jei. Erei Tumpa jei Taɨ pe corai:
Nde co jae Tumpa etei.
Reporoocuaita jecuaecuae aveiño.
Nde reporoocuaita jupi vae rupi.
Nde jecuaeño reyapo jupi vae.
Mbaeti etei reipota mbaeyoa.
Jae rambue che roapo opaete iru vae reta itenondeguara, reyerovia yae vaera.
Che co jae neTumpa.
Jocorai jei. 10 Jare Tumpa jei ye Taɨ pe corai:
Nde co jae opaete mbae iYa.
Aracae yae ete nde reyapo ɨvɨ.
Jae ramiño vi reyapo opaete ara re oi vae.
11 Jae reta opata, erei nde jecuae reicota.
Jae reta opaete indechita metei temimonde indechi vae rami.
12 Echa indechi yae ma yave, oñemombo, jare oyeporu iru temimonde jocuae indechi vae jecovia pe.
Erei nde jecuae reicota.
Nde ngaraa etei nendechi.
Jocorai jei. 13 Jare Tumpa jei ye Taɨ pe corai:
Eguapɨ cheɨque pe cheacatu cotɨ, nderovaicho reta opa añono ndepɨ igüɨ pe regua.
Jocorai jei. Mbaeti jocorai jei Tumpa araɨgua pe.
14 Echa araɨgua reta oyeócuai Tumpa pe, jare Tumpa ombou araɨgua reta omborɨ vaera oñemboasaucata vae reta.