6
Kangurrin kangurri puruguyamig
Nai nunelø, inchippa møikkøben chiyugøben kaig mara kebeña megabene, Espíritu Santo maig maringaruben ñim treeg pønrrabeløbe, katøle treetøwei tab pasramisrtrai maig købash inchimø, tammay puruguy. Inchendø ñiasiitøwei ashiptø mar, ñigucha treegutøwei kebeñib megamønrrappe. Chinetø puig meløben kangurrin kangurri lata kuñam puruguyamig køn. Treeg marabe, Cristo maig martrai karua pasrigwan ñimbe marøb kønrrabguen.
Kaguende møikkøben truburab kømíig købendø, truba truba nuig kurmab inchibiibe, chi treeg kømubendø incha, nøtøwei ka kebeñib pasran. Inchawei ñim møitøgucha chi marigwan ñuimburabigwan søl køtashchab tab isua asamig køn, trumaybe ñibe ñiasiitø tab kui mørøb pasramig kønrrun, na marigwanba, katøgan marigwanba, maig køtashchab ashib pasramig kømøtø. Kaguende møitøgucha nui chi maramigwane mu mendaig kømøtø, nøashib srua yamig køn.
Tiuswei wamwan kusrebig kønrrai møikkøben ñun kusrenanøbigwane chigurrimbunø ñi tabig tøgagúitøga nun purugub pirisamig køn.
Chigøben kømønrraitamab ñimguen ñimasiitø treeg isumøtay, Tiusbe nun maig købash inchib ka indzatø mørtraingucha kømøtø køn, kan møg nø maig ellmara kørrømariibe katøburø trunundøwei tulishinrrun. Kaguende ñim asrwan tab kønrrai ellmarøb pønrraibe, truikkugurrimbe trømbøig marig utønrrun. Inchen Espíritu Santon tab kønrrai ellmarøb pønrraibe, truikkurrimbe managatig øsig kømigwan uta tøgagømig kønrrun. Tabig maramigwane muraaramø marøbig marøb meløgun. Kaguende tru treeg marigwan utamig yandø pubene, treeg marigwan utamig kønrrun, nam kullaaramø marøb meløwabe. 10 Inchawei treeg købene, chigøben maramdiig købenbatø, mayeelanba tabig margun. Inchen mas Tiuswei misag, tru isubigwan Cristoinug pasra tøgarmerane katøguchinguen tabig maramig køn.
Mandø kømigwan Pablo srabe wamindiilø
11 ¡Au, ñimguen asay! Nabe nai taska ñimuyasig øyeeg nørriig pørar. 12 Møiløgøben truba tabig marøbelø kønmab asiilø kønrrab inchibeløbe, ñimune asru circuncidamne inchibelø køn, Cristo kurusyu kwaigwan waminchen, kaig martrab wendautø llirailø kømønrrab. 13 Pøs tru circuncidawar købenguen, tru maig maramigwan martrai pørig maig karuben trunun marmeelø købendørre inchibelø køn. Inchendø nømbe ñimune asrwan circuncidanrrai indan, nømbe ñimui asru truba tab kui mørøb, ka møg inchib pønrramig kønrraindø. 14 Pøs naimburappe namui Señor Jesucristo kurusyu kwaigweimburab kømubene, managuen katøgan chi pegube, møg inchib pasramig pumuimbe køtan. Jesucristo kurusyu kwaikkurri naimburappe yu pirauibe yandø kwai lataig patsig køben, katø nagurri pirauigweimburappe kwawa lataitøwei patsig kur. 15 Asru circuncidaweig kui chi kønrrab kømøwei, circuncidamíig kui chi kønrrab kømøwein køn, treeg kømøtø, kerrigu srøig peemay amønamig truibeguende tabig købwei indan. 16 Tru iig maig karuigwan treeg amøñibelane tru chi isumgaig tab købiiba, lastima asiiba, nømuim pala kønrrai inchar; katø tru cierton mayeelø Tiuswei israelitasmeraim palagucha.
17 Møingurrimbunøbe mugucha nan chinetø pui pasramig kønrrai marmørrunrrigay. Kaguende nabe nai asru Jesucristogurri kaig indinab kørriindiilan nai asru asamdiig tøga pasrar.
18 Namui Señor Jesucristoi ka yandø tab indiibe, nai nunelø, ñimba pasrønrraimab isur. Treeg kønrrun.