Matxoelapijax carta, Juan lelpox
1
Jesucristo majt waj-ax Diosxotsepox
Xanal ampox lelx xamal matabijaliajwam akaseskolaxtat wʉajna chajia dukponliajwa. Japonlap Jesucristo. Akaseskolaxtat japon duk, ampathat is-esal wʉtfʉk. Hasta amwʉtjelbej japon dukafʉl. Japon kaen xajʉp jiw bʉ'weliajwa, jiw pomatkoicha duilaliajwa Diosxotse. Tajut chiekal jʉmtaenx, japon naksiya wʉt. Tajut chiekal taenxbej. Natachaemax japon is wʉt pachaempoxan. Tajut chiekal jachaxbej. Samata, jiw naewʉajnax Jesucristo pejwʉajan. Japon ampathatat wʉt, xanalxot dukpon. Xanal japon taenx. Samata, naewʉajnax nejthʉ'axtat taenxpoxan, jʉmtaenxpoxanbej. Jesucristo majt waj-ax Diosxotse. Do jawʉx, to'ason ampathatasik, dukaliajwapon, xanal sʉapich. Xanal taenxpoxan, jʉmtaenxpoxanbej, japoxan xamal naewʉajnax naexasisfʉlaliajwam, kaenejchaxoelaxliajwambej, xanal sʉapich. Xanal kaenejchaxoelax, waj-ax Dios sʉapich, Dios paxʉlan, pawʉlpon Jesucristo, sʉapichbej.
Samata, lelx ampox carta xamalliajwa, xamalbej chiekal nejchachaemlaliajwam, xanal sʉapich.
Dios itliakaxpox
Jesús jʉm-aech, jiw naewʉajan wʉt: “Dios babijax is-el. Samata, japon, me-ama itliakax wʉt, ja-aechon. Itkʉatax, jachi-elon” —aech Jesús, jiw naewʉajan wʉt. Xanal tajut jʉmtaenx, japon naewʉajan wʉt jiw. Samata, xamal japawʉajan naewʉajnafʉlax. Xatis jʉmtis wʉt: “Xanal Dios naexasitx” —tis wʉt, pe nakiowa, isas wʉtfʉk babijaxan, jatis wʉt, nakiowa kichachajbapijwaxaes. Jatis wʉt, duila-xisal diachwʉajnakolaxtat. Pelax xatis isfʉlas wʉt pachaempoxankal, me-ama Dios isfʉl pachaempoxankal, jatis wʉt, xatis, me-ama chiekal nakaewakolwas wʉt, jachiyaxaes. Jatis wʉt, Jesús, Dios paxʉlan, kaelel nakwepelsaxael babijaxan isaspoxan japon pejjal pijaxtat, tʉp xoton cruztat xatisliajwa.
Xatis jʉmtis wʉt: “Xatis babijaxan is-esal” —tis wʉt, diachwʉajnakolax xatis wajut naekichachajbas. Japox jʉmtis wʉt, jʉmchi-esal diachwʉajnakolaxpox. Ajilbej diachwʉajnakolaxpox xatisxot. Pe xatis babijaxan isaspoxan chapaeis wʉt Diosxot, Dios nakbeltaeyaxael babijaxan isaspoxanliajwa. Jasoxtat Dios nakbeltaeyaxael, japon pachaem xot xatisliajwa, me-ama japon jʉmdut. Puexa wajbabijaxan isaspoxan kaelel nakwepelsaxaelon. 10 Dios chajia jʉm-aech: “Puexa ampathatpijiw babijax isla-ele-el. Puexa jiw babijaxan ispikal” —aech Dios. Pelax jʉmtis wʉt: “Xatis is-esal babijaxan” —tis wʉt, diachwʉajnakolax xatis naexasis-esal Dios jʉm-aechpox. Jatis wʉt, me-ama jʉmtis: “Dios kichachajbapijin” —tis asbʉan jʉmch.