5
Yaicua niha yande retecuer ndipocopɨi vahe, inungar oɨ ndipocopɨi vahe avei. Sese imocañɨsase, avɨyeño. Esepia, Tũpa opa omoingatu ambuae yande rete ndopai vahe ɨvave yandeu. Ndahei ahe ava rembiapo tẽi. Supi eté yaicove vɨtese co yande rete ndipocopɨi vahe rese, yande poãsesa pɨpe yaipota ité yande rete ɨva pendar. Aheve yande rete ipɨasu vahe yarecose, ahese ndahei chira yande hã nani tuprɨ vahe nungar yuvɨrecoira. Ẽgüe ehi eté yande retecuer pɨpe vɨte yaicose, yande poãse yande vɨharẽhɨsa pɨpe. Esepia, ndayaipotai yande hã nani tuprɨ vahe nungar seco ãgua, yande rumo yaipota yande retecuer ipɨasu vahe, ndopai vahe. Evocoiyase, “Tocañɨpa co mbahe ocañɨ tẽi vaherã yande resendar tecovesa pɨasu, ndopai vahe rereco ãgua” yahe. Tũpa niha yande apo ‘na tehi yuvɨreco’ oyapave, ombou avei oEspíritu Santo yandeu ‘ipɨpe toicua opacatu yuvɨreco che amondo aveira co opacatu tecocuer ipɨasu vahe chupe’ oya.
Sese niha yayeroyaño ité yepi; iyavei yaicuaño yande yaicove vɨtese yande rete rese, ndayaico vɨtei eté ɨvave yande Yar pɨri. Esepia, cũritei yande Yar rese yeroyasa pɨpe ité yaguata, ndahei mbahe yande rembiepia pɨpe. Yande rumo yayeroyaño ité sese, iyavei yaipota ité yande retecuer reya ãgua yande Yar pɨri yande so ãgua ɨvave. Sese yaseca yande Yar mbovɨha ãgua yepi, que yaicove vɨtese yande rete rese, anise que yasẽse ichui. 10 Esepia, yande opacatu yañecuavẽhera Cristo rovai iporandusave yaipɨsɨ vaherã ñepei-pei mbahe yande rembiapocuer rupi mbahe avɨye vahe, anise que mbahe naporai vahe yande rete rese yaico vɨtese.
Ñehesa yande reco moingatusa resendar
11 Ore niha oroicua yande Yar sui ore sɨquɨye ãgua imboyeroyasave. Sese orosãha ava pɨhañemoñeta rerova Tũpa rese ipɨhañemoñeta ãgua yuvɨreco. Tũpa niha ore cua tuprɨ, tapeicua avei ru ore recocuer. 12 Ndoroñehei pẽu ore yemboɨvate ai ãgua tẽi. Ore rumo oroñehe pẽu ‘tovɨharete catu ore rese yuvɨreco’ ore yapave. Ipɨpe sui peicatura ava güembiepia rese tẽi oyemboɨvate ai vahe upe iñehe mboyevɨ ãgua. Esepia, ahe ndahei ava pɨha pɨpendar rese oyembovɨha yuvɨreco. 13 Ndayaracuai vahe nungar ore rerecose amove pe pãhu pendar yuvɨreco. Tũpa upe rumo ẽgüe orohe oroico. Yaracua vahe nungar rumo, ore rerecose peye, pẽu mbahe avɨye ãgua rese ẽgüe orohe. 14 Cristo poroaɨsusa, ahe ité ore reroguata catu. Esepia, supi eté ahe omano opacatu ava repɨrã, ipɨpe sui yaicua opacatu ava ocañɨ tẽi vaherã yuvɨreco viña. 15 Cristo niha omano opacatu yande repɨrã. Yande yaicove vɨte vahe evocoiyase ndahe iri yandeyeupe nara tẽi yaico; yande rumo yaico chupe nara ité. Esepia, ahe omano, ocuerayevɨ yande rese. 16 Sese, iya ité oreu ore pɨhañemoñetaẽhɨ iri ãgua que ava rese, ava tẽi pɨhañemoñetasa rupi. Yepe yɨpɨndar inungar ava ɨvɨ pɨpendar tẽi ẽgüe orohe ore Cristo rese ore pɨhañemoñeta oroico viña, cũritei rumo ẽgüe ndorohe iri orepɨhañemoñeta sese. 17 Evocoiyase acoi ava Cristo rese ité secoi vahe, ahe secocuer ipɨasu vahe ité; ndipo iri eté secocuerai yɨpɨndar vahe sese. Opacatu ité oyembopɨasu iri.
18 Co mbahe opacatu Tũpa oyapo yandeu, ahe niha Cristo rembiapo sui yande recocuer moingatu oyeupe nara. Ipare oreu avei ombou co ñehesa mombehu ãgua ambuae ava upe secocuer moingatu ãgua avei. 19 Aipo oyapave aipo ehi: Tũpa ombou Guahɨr Cristo co ɨvɨ pɨpe ava recocuer moingatu ãgua ‘toyevɨ cheu’ oya; ipɨpe sui avei ahe ava angaipagüer omocañɨ yuvɨreco ichui. Ore evocoiyase ore cuai ahe ñehesa ava recocuer moingatusa resendar mombehu ãgua ava upe. 20 Ore evocoiyase Cristo porocuaita rupi oroñehe vahe oroico, inungar Tũpa ité oñehera pẽu viña. Sese, “Peyevɨ Tũpa upe, ahe pe recocuer moingatura oyeupe nara” orohe Cristo rer pɨpe pẽu. 21 Yepe Cristo ndoyapoi eté angaipa, Tũpa rumo vɨreco uca angaipa viyar nungar yande repɨrã yande reco ɨ̃vi ãgua Cristo rupi yande guatase.