3
Yande Yar yevɨsa
Che rɨvɨreta, che rembiaɨsu, co aicuachía iri che ñehe pẽu. Ipɨpe opomopɨhañemoñeta tuprɨ uca pota che pe mboaracuasa pɨpe. Peyemomahenduha aracahendar Tũpa ñehe mombehusar seco catuprɨ vahe ñehengagüer rese, yande Yar Poropɨ̃sɨrosar porocuaita rese avei acoi apóstol pe mbohe vahecuer yuvɨreco.
Peicua ranera co arɨ imombehuprɨ ipa vahe vɨrovɨse, oimera ava ahe ovɨroɨ̃rora co tecocuer avɨye vahe Tũpa suindar güemimbotarai pɨpe yuvɨreco aipo ehira, “¿Marase tẽi vo aipo oura Tũpa Rembiporavo imombehuprɨ ou vaherã curi? Esepia, yande ramoi opa tẽi omano yuvɨreco. Cũritei opacatu ahe tuprɨño tẽi tecocuer aracahe ɨvɨ apo suive” ehi tẽira yuvɨreco. Ahe nimahenduha potai yuvɨreco co aracahendar rese. Esepia, Tũpa oyapo oñehe pɨpe ɨva, ɨvɨ avei, ahe ɨvɨ osẽ vahe ɨ sui, ɨ pãhuve avei secoi. Coiye ɨ pɨpe avei opa omocañɨ ɨvɨ, ombouse amarusu aracahe. Cũriteindar rumo ɨva, ɨvɨ imoingatuprɨ tata uve nara Tũpa porocuaita rupi. Evocoi tata pɨpe avei ocañɨ tẽira ava mbahe tẽi aposar yuvɨrecoi vahe curi.
Che rɨvɨreta, che rembiaɨsu, peresarai rene co mbahe sui: yande Yar upe ñepei arɨ inungar mil aravɨter; mil aravɨter evocoiyase inungar ñepei arɨmi tẽi chupe. Esepia, yande Yar ndiaracahei eté oñehe mboavɨye ãgua; inungar amove ava, “Iharacahe tẽi” ehi yuvɨreco viña. Ahe rumo avɨye eteprɨ güeco mbegüesa pɨpe yandeu. Esepia, ndoipotai que ñepei yepe yande cañɨ tẽi ãgua; ahe rumo oipota opacatú tuprɨ ité yande recocuer ñecuñaro ãgua.
10 Yande Yar arɨ yande resapɨha tẽira inungar imonda rai vahe ou pɨ̃tu pɨpe yepi. Ahese ɨva ocañɨ tuprɨ tẽira vɨapugüer ipĩrata vahe pɨpe curi. Opacatu mbahe yapoprɨ opara yuvɨrocai. Ipɨpe sui co ɨvɨ opacatu ipor reseve ocañɨ tẽi etera.
11 Opacatu ité niha co mbahe yapoprɨ ocañɨ tẽi vaherã. Sese, ¡peyemovɨracuaño itera pe reco maranehɨsa rese Tũpa rese pe pɨhañemoñetasa pɨpe! 12 Pesãroño Tũpa yepotasa resendar arɨ, iyavei peyapo opacatu peicatugüer rupi ‘toyepota poyava voi’ pe yapave. Ahe arɨ pɨpe ɨva opara ocañɨ tẽi eté tata pɨpe. Ipɨpe sui opacatu mbahe yapoprɨ tɨcupa tuprɨra curi. 13 Yande rumo yasãro ité ɨva, ɨvɨ ipɨasu vahe Tũpa remimombehu. Aheve opacatu ava yuvɨrecoira güeco avɨyesa pɨpe.
14 Sese che rembiaɨsu, pesãro vɨteseve co tecocuer, ẽgüe peyera opacatu peicatugüer rupi pe reco tuprɨ ãgua pe angaipaẽhɨ pɨpe, pẽu Tũpa, “Peyavɨ mbahe” ehiẽhɨ ãgua. 15 Tapeicua co: yande Yar seco mbegüe yandeu yande pɨ̃sɨro ãgua. Ẽgüe ehi avei yande rembiaɨsu Pablo icuachía oyeupe Tũpa ombou vahe mbahecuasa pɨpe pẽu. 16 Opacatu ocuachiar pɨpe omombehu evocoi nungar mbahe pẽu, yepe amove yavai senducua ãgua yuvɨreco viña. Sese amove ndoyemovɨracua tuprɨi vahe yande Yar rese iyavei ndoyemboaracua tuprɨi vahe, ahe co cotɨ tẽi vɨrova ñehesa, inungar oyapo ambuae ñehesa icuachiaprɨ Tũpa suindar rese. Ipɨpe güecocuer omocañɨ tẽi ahe.
17 Che rɨvrɨ, che rembiaɨsu, peicua ité niha evocoi mbahe; sese peñearo tuprɨra pe yembopa ucaẽhɨ ãgua ava ndiporeroyai vahe upe Tũpa rese pe recocuer yemovɨracuasa sui pe yepepɨẽhɨ ãgua. 18 Peicua tuprɨ catura rumo yande Yar Poropɨ̃sɨrosar Jesucristo iyavei peicoveño itera iporovasasa pɨpe. ¡Ẽgüe tehi imboeteiprɨ tasecoi cũritei apɨrẽhɨ vaherã! Aipo rupive che ñehe pẽu.