6
EIA kekahi, i ka makahiki eha haneri me kanawalu mahope mai o ka puka ana mai o na mamo a Iseraeia mai ka aina mai o Aigupita, i ka ha o ka makahiki o ko Solomona alii ana maluna o ka Iseraela, i ka malama o Zifa, oia ka malama alua, i hoomaka ae ai oia e kukulu i ka hale no Iehova.
A o ka hale a Solomona ke alii i hana aku ai no Iehova, kanaono kubita kona loa, a o kona laula he iwakalua kubita, a o kona kiekie he kanakolu kubita.
A o ka lanai mamua o ka luakini o ka hale, he iwakalua kubita ka loa e like me ka laula o ka hale, he umi kubita hoi kona laula mamua o ka hale.
Hana iho la oia i na puka makani he ololi kahi malamalama.
 
Ma ka paia o ka hale a puni i hana'i oia i na keena a puni na paia o ka hale, o ka luakini a me kahi o olelo ai; a hana ae oia i na papa a puni.
O ke keena lalo elima kubita ka laula, a o ka waena, eono kubita ka laula, a o ko kolu ehiku kubita ka laula: no ka mea, mawaho o ka hale i hana i oia i na anuu a puni, i ole e hoopaaia na kaola iloko o na paia o ka hale.
A o ka hale i ke kukuluia'na, ua kukuluia'e ia i ka pohaku i hooponoponoia mamua o ka laweia ilaila, aole ka hamare aole hoi ke koi, aole mea hao i loheia maloko o ka halo i kona kukuluia.
O ka pukakomo o ko keena waena, aia ma ka aoao akau ia o ka hale: a ma na anuu wili i pii ai lakou a loko o ko keena waena, a mailoko ae o ka waena iloko o ke kolu.
Pela ia i hana'i i ka hale a paa, a kau maluna i na kaola a me na papa kedera.
10 Alaila hana iho la i na keena e pili ana i ka hale a pau, elima kubita ke kiekie, a kau iho la lakou ma ka hale me na laau kedera.
 
11 A hiki mai la ka olelo a Iehova ia Solomona peneia,
12 O keia hale au e hana nei, ina e helo oe ma ko'u mau kapu, a e hana ma ko'u mau kanawai, a e malama hoi i ka'u mau kauoha a pau o helo ma ia mau mea, alaila e nooko iho au i ka'u olelo me oe a'u i olelo aku ai ia Davida i kou makuakane.
13 A e noho no au iwaena o na mamo a Iseraela, aole hoi e haalele aku i ko'u poo kanaka i ka Iseraela.
 
14 Pela i hana'i o Solomona i ka hale a paa ia ia.
15 A hana iho la oia i koloko o na paia me na papa kedera, mai ka papahehi o ka hale a luna o na paia; a kau ai oia i ka laau maloko, a hoouhi i ko lalo o ka halo mo na papa kaa.
16 A hana iho la oia, ma na aoao o ka hale, he iwakalua kubita, mai ke keehana a hiki i na paia i na papa kedera; hana iho la oia no ia maloko, i wahi e olelo ai, i wahi hoano loa.
17 He kanaha kubita ka loa o ka hale oia ka luakini i mua ona.
18 A o ke kedera o ka hale maloko, ua kalakalaiia he mau kaukama a me na pua mohala: he kedera wale no, aole pohaku i ikeia.
19 A o kahi e olelo ai, oia kana i hoomakaukau ai ma ka hale maloko, e waiho malaila i ka pahuberita o Iehova.
20 A o kahi e olelo ai ma ka mua he iwakalua kubita ka loa, a he iwakalua kubita ka laula, a he iwakalua kubita ke kiekie ona: a hoouhi ae la oia ia me ko gula maemae, a hoouhi ae la i ko kuahu kedera.
21 Hoouhi ae la o Solomona i ka hale maloko me ke gula maemae; hana iho la oia i ka paku me na kaula gula ma ke alo o kahi e olelo ai, a hoouhi ae la mo ko gula.
22 A o ka hale a pau kana i hoouhi ai me ke gula a hiki i ka hoopaa ana i ka hale a puni, a me ke kuahu okoa e pili ana i kahi e olelo ai kana i hoouhi ai me ke gula.
 
23 A maloko o kahi e olelo ai, i hana'i oia i na keruba elua he laau oliva, he umi kubita ke kiekie.
24 Elima kubita kekahi eheu o ke keruba, a elima kubita kekahi eheu o ko keruba; mai ka welau o kekahi eheu a ka welau o kekahi eheu he umi kubita.
25 He umi kubita kekahi keruba. Hookahi ana o na keruba elua, ua like ko laua nui.
26 Ke kiekie o kekahi keruba he umi kubita, a pela ko kekahi keruba.
27 Hooku ae la hoi oia i na keruba maloko o ka hale iloko loa; a hoholaia'e la na eheu o na keruba, i pa ka eheu o kekahi i ka paia, a pa ka eheu o kekahi keruba i kekahi paia, a iwaena konu o ka hale i pa ai kekahi eheu i kekahi eheu.
28 A hoouhi ao la hoi oia i na keruba me ke gula.
 
29 A kalakalai ae la hoi oia i na paia a pau o ka hale a puni i na kii kalaiia o na keruba, a me na laau pama, a me na pua mohala, maloko a mawaho.
30 A o ka papakeehana o ka hale kana i hoouhi ai me ke gula maloko a mawaho hoi.
 
31 A no ka puka o kahi e olelo ai, i hana'i oia i na pani laau oliva, a o ka lapauila a me na laauku, o ka hapalima no ia.
32 He laau oliva na pani elua, a kalai iho la oia ma ia mau mea i ke kalakalai ana o na keruba, a me na laau pama, a me na pua mohala, a hoouhi ae la ia mau mea me ke gula, a kapili ae la hoi i ke gula ma na keruba a me na laau pama.
33 Pela hoi i hana'i oia no ka puka o ka luakini i na laauku oliva he hapaha.
34 A o na pani elua he laau kaa; a o na aoao elua o kekahi pani e pelu ana ia, a o na aoao elua o ke kahi pani, e pelu ana no ia.
35 Kalai ae la hoi oia malaila i na keruba, a me na laau pama, a me na pua mohala; a hoouhi hoi me ke gula i hooku pono ia i ka mea i kalaiia.
 
36 Hana iho la hoi oia i ka pahale loko, me na lalani ekolu o na pohaku i kalaiia, a me ka lalani laau kedera.
 
37 I ka makahiki ha i hoonohoia'i ke kumu o ka hale o Iehova, i ka malama Zifa.
38 A i ka makahiki umikumamakahi, i ka malama Bula, oia ka walu o ka malama, ua paa ka hale a me kona mau mea a pau, mamuli o na kauoha a pau nona. Ehiku makahiki no hoi kana hana ana ia.