31
A KAUA mai la na Pilisetia i ka Iseraela: auhee aku la na kanaka o ka Iseraela imua o ko Pilisetia, a haule iho la ka poe i pepehiia ma ka mauna o Gileboa.
A hahai ikaika mai la ko Pilisetia ia Saula a me kana mau keiki; a pepehi iho la na Pilisetia ia Ionatana, a ia Abinadaba a me Melekisua, na keiki a Saula.
A ikaika mai la ke kaua ana ia Saula, a loaa oia i na kanaka pana pua; a haalulu loa iho la ia no ka poe pana pua.
I aku ia o Saula i ka mea nana i hali kana mea kaua, E unuhi oe i kau pahikaua, a e hou mai ia'u me ia, o hiki mai auanei keia poe i okipoepoe ole ia, a hou mai ia'u, a hoomaewaewa mai ia'u. Aka, aole makemake ka mea nana i hali kana mea kaua; no ka mea, ua makau loa ia: no ia mea, lalau o Saula i ka pahikaua, a hoohaule iho la iluna.
A ike aku ka mea nana i hali kana mea kaua, ua make o Saula, haule iho la ia maluna o kana pahikaua, a make pu me ia.
A ia la hookahi, make iho la o Saula, a me kana mau keiki ekolu, a me ka mea nana i hali kana mea kaua, a me kona poe kanaka a pau.
 
A ike ae la na kanaka o ka Iseraela ma kela aoao o ke awawa, a me ka poe ma kela aoao o Ioredane, ua hee aku la na kanaka o ka Iseraela, a ua make hoi o Saula me kana mau keiki, haalele lakou i ko lakou mau kulanakauhale, a holo aku la; a hele mai na Pilisetia a noho iho la malaila.
A ia la iho, hele ae la na Pilisetia e hao i ka poe i pepehiia, loaa ia lakou o Saula, a me kana mau keiki ekolu i haule ma ka mauna o Gileboa.
A oki iho la lakou i kona poo, a hao ae la i kana mea kaua, a hoouna aku la lakou i ka aina o na Pilisetia a puni e hai aku ma ka hale o ko lakou kii, a i na kanaka.
10 A waiho iho la lakou i kana mea kaua ma ka hale o Asetarota, a hoopaa aku la lakou i kona kino ma ka pa pohaku o Betesana.
 
11 A lohe ae la na kanaka o Iabesa-gileada i ka mea a na Pilisetia i hana aku ai ia Saula,
12 Ku ae la na kanaka koa a pau, a hele aku ia po a ao, a lawe lakou i ke kino o Saula, a me na kino o kana mau keiki mai ka pa pohaku aku o Betesana, a hele mai ma Iabesa, a puhi aku la ia lakou i ke ahi malaila.
13 A lawe lakou i ko lakou mau iwi. a kanu iho la malalo o ka laau ma Iabesa, a hookeai lakou i na la ehiku.