Tesalonike I.
1
O KA EPISETOLE
NA Paulo aku, a me Silevano, a me Timoteo, i ka ekalesia o ko Tesalonike, iloko o ke Akua ka Makua, a me ka Haku Iesu Kristo, no oukou ke aloha a me ka pomaikai, mai ke Akua mai, o ko kakou Makua a me ka Haku Iesu Kristo.
 
Ke hoomaikai mau aku nei makou i ke Akua no oukou a pau, e hoohiki ana ia oukou i ka makou pule;
E manao mau aku ana i ka hana a ka manaoio o oukou, a me ka hooikaika o ke aloha, a me ke ahonui o ka manaolana i ko kakou Haku, ia Iesu Kristo, imua o ke alo o ke Akua ko kakou Makua:
E ike aku ana hoi, e na hoahanau aloha, i ko oukou waeia mai e ke Akua.
No ka mea, aole ma ka olelo wale no i hiki aku ai ka makou euanelio io oukou la, aka, ma ka mana no hoi, a me ka Uhane Hemolele, a me ka hooiaio loa; na ike hoi oukou i ke ano o ko makou noho ana iwaena o oukou, no oukou.
A ua hahai mai oukou mamuli o makou a me ka Haku, ua apo mai oukou i ka olelo me ka ehaeha nui, a me ka olioli no ka Uhane Hemolele:
Pela i lilo ai oukou i mau alakai no ka poe manaoio a pau i Makedonia a me Akaia.
No ka mea, mai o oukou aku i pae aku ai ka olelo a ka Haku, aole ma Makedonia a me Akaia wale no, aka, ma ia wahi aku a ia wahi aku, i hoolahaia ae ai ko oukou paulele ana i ke Akua, i ole ai e pono ia makou ke hai hou aku.
No ka mea, na lakou no i hoike mai no kakou, i ke ano o ko makou komo ana iwaena o oukou, a me ko oukou huli ana i ke Akua, mai na'kua kii mai e malama aku i ke Akua ola oiaio;
10 A e kali hoi i kana Keiki, mai ka lani mai, ana i hoala mai ai, mai ka make mai, ia Iesu, nana kakou e hoopakele i ka inaina e kau mai ana.