2
OLELO mai o Solomona e kukulu i hale no ka inoa o Iehova, a i hale hoi no kona aupuni.
Helu iho la o Solomona i na kanaka he kanahiku tausani i poe amo, a me na kanaka he kanawalu tausani i poe kalai ma ke kuahiwi, a hoonoho oia i ekolu tausani kanaka a me na haneri eono i poe luna no lakou.
 
Hoouna aku la o Solomona ia Hurama la ke alii o Turo, i aku la, E like me ka mea au i hana'i ia Davida i ko'u makuakane, i kou haawi ana ia ia i ka laau kedera i kukulu ia i hale nona e noho ai;
Aia hoi, e kukulu ana au i hale no ka inoa o Iehova ko'u Akua, e hoolaa ia mea nona, e kuni aku i ka mea ala imua ona, a no ka berena hoike, a me ka mohaikuni i kakahiaka a i ke ahiahi, a i na Sabati, a me na mahina hou, a no na ahaaina o Iehova, ko makou Akua. He mea mau keia i ka Iseraela.
A o ka hale a'u e kukulu nei he hale nui ia, no ka mea, ua nui e aku ko makou Akua mamua o na akua a pau.
Owai la hoi e hiki ke kukulu i hale nona? No ka mea, he uuku ia ia ka lani a me ka lani o na lani. Owai la hoi au i kukulu ai au i hale nona? a i mohai aku hoi i ka mohai imua ona?
Ano hoi, e hoouna mai oe io'u nei i kanaka akamai i ka hana ma ke gula, a me ke kala, a me ke keleawe, a me ka hao, a me ka lole makue, a me ka lole ulaula, a me ka lole uliuli; he mea ike i ke kalai i ka mea nani me ka poe akamai e noho pu ana me au ma Iuda, a ma Ierusalema, ka poe a Davida ko'u makua i hoomakaukau ai.
E haawi mai oe ia'u i na laau kedera, a me ka paina, a me ke aleguma noloko mai o Lebanona, no ka mea, ua ike au he poe akamai kau poe kauwa i ke kalai ana i na laau o Lebanona; aia hoi, o ka'u poe kauwa me kau,
I hoomakaukau lakou no'u i na laau he nui; no ka mea, o ka hale a'u e kukulu ai, he mea e kona nui.
10 Aia hoi, e haawi aku au i kau poe kauwa, i ka poe kua laau, a me ka poe kalai laau, i na kora palaoa i hehiia, he iwakalua tausani, a me na kora bale he iwakalua tausani, a me na bato waina, he iwakalua tausani, a me na bato aila he iwakalua tausani.
 
11 Olelo mai o Hurama, ke alii o Turo, ma ka palapala ana, a hoouka mai io Solomona la, peneiia, No ke aloha o Iehova i kona poe kanaka, hoolilo mai oia ia oe i alii no lakou.
12 Olelo mai hoi o Hurama, E hoomaikaiia o Iehova ke Akua o ka Iseraela, ka mea nana i hana ka lani a me ka honua, no kona haawi ana mai ia Davida i ke alii i keiki naauao, ike a akamai, i kukulu ia i hale no Iehova, a i hale hoi no kona aupuni.
13 Ano, hoouna aku au i ke kanaka naauao, a me ka ike, a me ke akamai, no Hurama ko'u makuakane.
14 He keiki ia a kekahi wahine no na kaikamahine a Dana, a o kona makuakane he kanaka ia no Turo. Ua ike ia i ka hana ma ke gula, a me ke kala, a me ke keleawe, a me ka hao, a me na pohaku, a me na laau, a me ka lole makue, me ka lole uliuli, a me ka pulupulu a me ka lole ulaula, ka mea ike i ke kalai i na mea nani, a i ka noonoo i na mea hohonu i haawiia mai nana, me kau poe akamai, a me na kanaka akamai o kuu haku, o Davida, kou makuakane.
15 Ano, e haawi mai oe na kau mau kauwa, i ka palaoa, a me ka bale a me ka aila, a me ka waina, i ka mea a kuu haku i olelo mai ai.
16 A e kalai makou i na laau mawaena o Lebanona e like me kou makemake, a e hoauia'ku ia iou la ma na holopapa a hiki i ke awa o lopa, a nau no e lawe aku ia i Ierusalema.
 
17 A helu o Solomona i na kanaka malihini a pau loa ma ka aina o Iseraela, e like me ka helu ana a Davida a kona makuakane i helu ai; a ua loaa ia ia hookahi haneri a me kanalima tausani, a me na tausani ekolu, a me na haneri eono.
18 A hoonoho iho ia i kanahiku tausani i poe amo, a i kanawalu tausani i poe kalai ma ka mauna, a i ekolu tausani, a me na haneri eono i poe luna e haawi i ka hana na ka poe kanaka.