Ioane II.
1
NA ka Lunakahiko i ka wahine aloha a me kana mau keiki i alohaia e au ma ka oiaio; aole e au wale no, aka, e ka poe a pau i ike i ka oiaio;
No ka oiaio e noho ana iloko o kakou, a e mau loa aku no hoi iloko o kakou;
E alohaia mai oukou, a e lokomaikaiia mai, a e maluhia hoi e ke Akua ka Makua, a me ka Haku o Iesu Kristo ke Keiki a ka Makua, ma ka oiaio a me ke aloha.
 
Ua hauoli nui aku au i ko'u ike ana i kekahi o kau poe keiki e hele ana ma ka oiaio, e like me ke kauoha i loaa ia kakou, mai ka Makua mai.
Ano la ke nonoi aku nei au ia oe, e ka wahine, aole me ka palapala ana aku ia oe i ke kanawai hou, aka, o ka mea i loaa mai ia makou mai kinohi mai, i aloha kakou i kekahi i kekahi.
Eia no ke aloha, i hele kakou ma kana mau kauoha. Eia no ke kauoha, e like me ko oukou lohe ana, mai kinohi mai, i hele oukou malaila.
No ka mea, ua komo mai i ke ao nei ka poe wahahee he nui wale, aole lakou i hooiaio i ko Iesu Kristo hiki ana mai ma ke kino; oia no ka wahahee a me ke Anikristo.
E malama pono ia oukou iho, i lilo ole ka makou mea i hana'i, aka, i loaa hoi ia makou ka uku a pau.
O ka mea i hana hewa, aole hoi i noho ma ka olelo a ka Mesia, aole no ke Akua ia: o ka mea e noho ana ma ka olelo a ka Mesia, nona no ka Makua a me Keiki.
10 Ina e hele mai kekahi io oukou la, aole i halihali mai i ua olelo la, mai hookipa oukou ia ia iloko o ka hale, aole hoi o i aku ia ia, Aloha.
11 No ka mea, o ka mea e i ae ia ia, Aloha; he hoalawehana ia ma kana hana ino ana.
 
12 Nui no ka'u mea e palapala aku ai ia oukou, aole au i makemake ma ka pepa a me ka inika; no ka mea, he manaolana ko'u e hele aku io oukou la, e kamailio pu, he waha no he waha, i nui ai ko kakou olioli ana.
13 Ke uwe aku nei ia oe na keiki a kou hoahanau wahine aloha. Amene.