4
A OOE, e ke keiki a ke kanaka, e lawe oe i pohaku ula nou, a e waiho iho ia imua ou, ae kakau iho oe i ke kulanakauhale malalo, o Ierusalema hoi;
A hoopuni ku e ia ia, a e hana i pakaua imua ona, a e hana i puu hoi e ku e ia ia, a e hoomoana ku e ia ia, a e hoonoho i na hipakaue wawahi e ku e ia ia a puni.
A e lawe oe i pa hao nou, a e waiho iho i paku hao iwaho iwaena ou a me ke kulanakauhale; a e hooku e oe i kou wahi maka ia ia, a hoomoana ku e ia ia, a e hoonoho oe i ke kaua ku e ia ia; he hoailona ia no ka ohana a Iseraela.
 
A e moe iho oe ma kou aoao hema, a e kau i ka hewa o ka ohana a Iseraela maluna iho; e like me ka helu'na o na la e moe ai oe ma ia, e hali ai oe i ko lakou hewa.
No ka mea, ua kau aku maluna iho ou i na makahiki o ko lakou hewa, mamuli o ka helu ana o na la ekolu haueri a me kanaiwa; pela e hali ai oe i ka hewa o ka ohana a Iseraela.
Aia hoopau ae oe ia mau mea, e moe hou oe ma kou aoao akau, a e hali oe i ka hewa o ka ohana a Iuda i hookahi kanaha la: ua hoomaopopo au nou i hookahi la no ka makahiki hookahi.
Nolaila e hooku pono oe i kou wahi maka i ka hoopuni ana ia Ierusalema, a e weheia kou lima, a e wanana ku e oe nona.
Aia hoi, e kau aku au i na mea o paa ai maluna ou, aole oe e kaa ae mai kekahi aoao a i kekahi aoao, a hoopau oe i na la o ka hoopuni ana.
 
E lawe hoi oe nou i palaoa, a me ka bale, a me na papapa, a me na lenetila a me ka mileta, a me ka peleta, a e hahao ia mau mea iloko o ka ipu hookahi, a e hana oe ia i berena nau, ma ka helu'na o na la e moe ai oe ma kou aoao, i na la ekolu haneri a me kanaiwa e ai ai oe ia mea.
10 A o kau ai au e ai ai, ma ke kaupaonaia, iwakalua sekela i ka la hookahi; i kela manawa, i keia manawa e at ai oe ia.
11 E inu hoi i ka wai ma ko ana ana, o ka hapa ono o ka hina; i kela manawa i keia manawae e inu ai oe.
12 E ai hoi oe ia me he mau papa bale la, a e pulehu oe ia me ka lepo i puka ae mailoko ae o kanaka, imua o ko lakou alo.
13 I mai la hoi o Iehova, Pela e ai ai na mamo a Iseraela i ka lakou berena haumia iwaena o na lahuikanaka, kahi e kipaku aku ai au ia lakou.
14 Alaila olelo aku au, Auwe, e Iehova ka Haku! oiaio, aole i hoohaumiaia ko'u uhane; no ka mea, mai ko'u wa kamalii mai a hiki i keia manawa, aole au i ai i kauwahi o ka mea i make wale, aole hoi o ka mea i haehaeia e na holoholona, aole hoi i komo ka io haumia iloko o kuu waha.
15 Alaila olelo mai la oia ia'u, Eia hoi, aia haawi au i ka lepo bipi no ka lepo kanaka, a e hoomakaukau oe i kau berena me ia.
16 A olelo hou mai no oia ia'u, E ke keiki a ke kanaka, eia hoi e uhaki au i ke kookoo o ka berena maloko o Ierusalema; a e ai lakou i ka berena ma ke kaupaona ana, a e inu hoi lakou i ka wai ma ke ana ana, a me ka pilihua.
17 I nele lakou i ka berena ole a me ka wai ole, a e pilihua kekahi me kekahi, a e olala ae no hoi lakou no ko lakou hewa.