13
HIKI mai la hoi ka olelo a Iehova ia'u, i mai la,
E ke keiki a ke kanaka, e wanana ku e oe i na kaula o ka Iseraela, na mea e wanana ana, a e olelo oe i ka poe e wanana ana ae mai loko ae o ko lakou naau iho, E hoolohe oukou i ka olelo a Iehova;
Ke i mai nei Iehova ka Haku penei; Auwe ka poe kaula naaupo i hahai mamuli o ko lakou uhane iho, aole hoi mea a lakou i ike ai!
E ka Iseraela, ua like kou poe kaula me na alopeke o ka waonahele.
Aole oukou i pii iloko o na wahi i wahiia, aole hoi oukou i hana i ka pa, no ka ohana a Iseraela, e ku aku ai i ke kaua i ka la o Iehova,
Ua ike lakou i ka mea lapuwale, a me ka wanana wahahee, e i ana, Wahi a Iehova; aole o Iehova i hoouna ia lakou; a ua hoolana lakou i ka manao o kekahi poe e hookoia'i ua olelo la.
Aole anei oukou i ike i ka hihio lapuwale? aole anei oukou i olelo i ka wanana wahahee? ua olelo no hoi oukou, Ke i mai nei Iehova, aole nae au i olelo.
 
Nolaila ke i mai nei Iehova ka Haku penei; No ka oukou olelo ana i ka mea lapuwale, a me ka ike ana i ka mea wahahee, nolaila, eia hoi, ke ku e nei au ia oukou, wahi a Iehova ka Haku.
A e kau no ko'u lima maluna o ka poe kaula i ike i ka mea lapuwale, a i wanana hoi i ka mea wahahee; aole lakou e noho iloko o ke anaina o ko'u poe kanaka, aole hoi lakou e kakauia ma ka palapala o ka ohana a Iseraela, aole hoi lakou e komo i ka aina o ka Iseraela; a e ike no hoi oukou, owau no Iehova ka Haku.
 
10 No ka mea, no ko lakou hoowalewale ana i ko'u poe kanaka, i ka i ana'e, He malu, aole ka he malu. A kukulu kekahi i kahi pa, aia hoi, kekahi poe i hamo aku ia me ka puna ikaika ole.
11 E olelo aku i ka poe hamo me ka puna ikaika ole, E hina no ia. E hiki iho ka ua e kahe nui ana, a e haule no hoi oukou, e na huahekili nui, a e nahaha ia i ka makani ino.
12 Aia hoi, a hina ka pa, aole anei e ninauia oukou, Auhea la ka puna hamo a oukou i hamo ai ia?
13 Nolaila, ke i mai nei Iehova ka Haku penei; E wawahi aku au ia me ka makani ino i ko'u huhu, a e hiki ka ua kahe nui i ko'u inaina, a me na huahekili nui i ko'u ukiuki e hoopau aku ai.
14 Pela e wawahi ai au i ka pa a oukou i hamo ai me ka puna ikaika ole, a e hoohaahaa ilalo a i ka lepo, i ikeia kona kumu, a e hinaia, a e hoopau pu ia oukou iwaenakonu ona: a e ike hoi oukou owau no Iehova ka Haku.
15 Pela e hooko ai au i ko'u huhu maluna o ka pa, a maluna o ka poe hamo aku me ka puna ikaika ole; a o olelo aku au ia oukou, Aole o ka pa, aole hoi ka poe i hamo ia ia;
16 O ka poe kaula o ka Iseraela i wanana no Ierusalema, i ike hoi i hihio no ka malu nona, aole hoi malu, wahi a Iehova ka Haku.
 
17 O oe hoi, e ke keiki a ke kanaka, e hooku e i kou wahi maka i na kaikamahine o ko'u poe kanaka, ka poe i wanana, mai loko ae o ko lakou naau iho; a e wanana ku e oe ia lakou,
18 A e olelo aku, ke i mai nei Iehova ka Haku, penei; Auwe ka poe wahine i humuhumu i na uluna malalo ae o na kuekue lima a pau, a e hana hoi i na pale moe ma ke poo o kanaka o kela kiekie keia kiekie, e hoohalua ai i na uhane! e imi anei oukou i na uhane o ko'u poe kanaka, a e hoola anei oukou i na uhane hele io oukou la?
19 E hoohaumia anei oukou ia'u iwaena o ko'u poe kanaka no na pihalima o ka bale, a no na apana berena, e pepehi i na uhane aole e pono ke make, a e kaohi ma ke ola i na uhane aole e pono ke ola, ma ko oukou wahahee ana i ko'u poe kanaka i lohe i ko oukou wahahee ana?
 
20 Nolaila, ke i mai nei Iehova ka Haku, Ke ku e nei au i ko oukou mau uluna, na mea i hoohalua ai oukou i na uhane ilaila e like me na manu la, a e hoohemo ae au ia mau mea mai ko oukou mau lima ae, a e hookuu aku au i ka poe uhane, i ka poe uhane a oukou i hoohalua ai e like me na manu.
21 E nahae hoi ia'u ko oukou mau pale, a e hoopakele ae au i ko'u poe kanaka mailoko ae o ko oukou lima; aole e koe lakou iloko o ko oukou lima e heiia'i; a e ike auanei oukou owau no Iehova.
22 No ka mea, me ka wahahee ana ua hookaumaha oukou i ka naau o ka mea pono, i hookaumaha ole ia e au; a ua hooikaika oukou i na lima o ka mea hewa i huli ole ai oia mai kona aoao hewa mai, ma ka olelo hoopomaikai ana ia ia i ke ola.
23 Nolaila, e ike ole oukou i ka mea lapuwale, aole hoi e wanana i ka wanana; no ka mea, e hoopakele ae au i ko'u poe kanaka mailoko ae o ko oukou lima; a e ike oukou owau no Iehova.