22
HIKI mai la ka olelo a Iehova ia'u, i mai la,
Ano hoi, e ke keiki a ke kanaka, e hoohewa anei oe, e hoohewa oe i ke kulanakauhale koko? Oia, e hoike no oe ia ia i kona mau mea a pau i inainaia.
E olelo aku oe, Ke i mai nei Iehova ka Huku, penei; Ke hookahe nei ke kulanakauhale i ke koko iwaenakonu ona, i hiki mai kona manawa, a ua hana oia i na akua kii e ku e ia ia iho, e hoohaumia ia ia iho.
I ke koko au i hookahe ai, ua hewa oe, a ma na akua kii au i hana'i, ua hoohaumia oe ia oe iho; a ua hookokoke no oe i kou mau la, a ua hiki mai hoi i kou mau makahiki; nolaila i hoolilo aku ai au ia oe i mea e hoinoia e na lahuikanaka, a i mea e henehene ai ko na aina a pau.
O ka poe kokoke mai a me ka poe mamao aku ia oe, e henehene no lakou ia oe ka mea inoa haumia, a ua hoouluhua nui ia.
Eia hoi, o na'lii o ka Iseraela, kela mea keia mea iloko ou ma ka hookahe koko lakou me ko lakou ikaika.
O ka makuakane a me ka makuwahine ka lakou i hoowahawaha ai iloko ou; ma ka hooluhihewa i hana aku ai lakou i ka malihini iloko ou; a maloko ou i hoopilikia ai lakou i na mea makua ole a me na wahine kanemake.
Ua hoowahawaha oe i ko'u mau mea hoano, a ua hoohaumia hoi oe i ko'u mau Sabati.
Maloko ou na kanaka holoholo olelo e hookahe i ke koko; ua ai hoi lakou maluna o na mauna iloko ou; a iwaenakonu ou ua hana lakou ma ka moe kolohe.
10 Maloko ou, ua wehe lakou i kahi huna o ko lakou makuakane; a maloko ou ua hoohaahaa lakou i ka wahine i hookaawaleia'e no ka heekoko.
11 Ua hana kekahi i ka mea inainaia me ka wahine a kona hoalauna, a ua hoohaumia kekahi i kana hunona wahine ma ka moo kolohe; a ua hoohaahaa kekahi iloko ou i kona kaikuwahine, he kaikamahine a kona makuakane.
12 Maloko ou ua lawe lakou i na kipe e hookahe i ke koko; ua lawe oe i ke kuala a me ka uku panee, a ua loaa ia oe me ka makee, o ka kou mau hoalauna, ma ka hooluhihewa, a ua hoopoina mai ia'u, wahi a Iehova ka Haku.
 
13 Nolaila ea, ua pai au i kuu mau lima i kou waiwai alunu i loaa ia oe, a me kou koko i hookaheia iwaenakonu ou.
14 E hiki anei i kou naau ke hoomanawanui, a e ikaika anei kou mau lima i na la e lalau aku ai au ia oe? Na'u na Iehova i olelo, a na'u no ia o hana.
15 E lulu aku au ia oe iwaena o na lahuikanaka, a e hooleilei aku ia oe iwaena o na aina, a e hoopau aku i kou haumia mailoko aku ou.
16 A e lawe oe i kou hooilina iloko ou iho, imua i ke alo o na lahuikanaka, a e ike oe owau no Iehova.
 
17 Hiki mai la ka olelo a Iehova ia'u, i mai la,
18 E ke keiki a ke kanaka, ua lilo ka ohana a Iseraela i lepo ia'u nei; o lakou a pau he keleawe, he piuta, he hao, a he kepaupoka, iloko o ka umu hoohehee; he lepo no hoi o ke kala.
19 Nolaila, wahi a Iehova ka Haku; no ka lilo ana o oukou a pau i lepo, nolaila, ea, e hoakoakoa au ia oukou iwaenakonu o Ierusalema;
20 E like me ko lakou houluulu ana i ke kala, a me ke keleawe, a me ka hao, a me ke kepaupoka a me ka piuta iwaenakonu o ka umu hoohehee, e puhi i ke ahi maluna olaila, e hoohehee iho; pela e houluulu ai au, me ko'u huhu a me ko'u ukiuki, a e waiho iho, a e hoohehee ia oukou.
21 Oia, e houluulu au ia oukou, a e puhi maluna o oukou iloko o ke ahi o ko'u ukiuki, a pau oukou i ka hooheheeia iwaenakonu ona.
22 Me he kala la i hooheheeia iwaena konu o ka umu hoohehee, pela oukou e hooheheeia'i iloko ona; a e ike oukou ua ninini aku au i ko'u huhu, maluna o oukou.
 
23 Hiki mai la hoi ka olelo a Iehova ia'u, i mai la,
24 E ke keiki a ke kanaka, e olelo aku oe ia ia, O oe no ka aina i waele ole ia, a i ua ole ia i ka la i huhu ai.
25 He ohumu kipi o kona mau kaula iwaenakonu ona, e like me ka liona e uwo ana, e haehae ana i ka mea pio; ua ai lakou i na uhane, ua lawe lakou i ke kala, a me na mea makamae; a ua hoonui lakou nona i na wahinekanemake iwaena konu ona.
26 Ua hana ino kona mau kahuna pule i kuu kanawai, a ua hoohaumia lakou i kuu mea hoano; aole lakou i hookaawale iwaena o na mea hoano a me na mea haumia, aole hoi i hoakaka lakou iwaena o ka mea maemae a me ka mea maemae ole, ua huna hoi lakou i ko lakou mau maka i ko'u mau Sabati, a ua hoohaumiaia wau iwaena o lakou.
27 O kona mau alii, iwaenakonu ona, ua like me na ilio hihiu hae e haehae ana i ka mea pio, e hookahe i ke koko, a e luku hoi i na uhane e loaa ia lakou ka waiwai alunu.
28 Ua hamo aku kona mau kaula ia lakou me ka puna ikaika ole, e nana ana i ka mea lapuwale, a e wanana ana i na mea wahahee no lakou, e olelo ana, Ke i mai nei Iehova ka Haku penei, aole nae i olelo Iehova.
29 Ua hooluhihewa na kanaka o ka aina, a kaili wale i ka mea kaili, ua hookaumaha lakou i ka mea haahaa, a me ka mea nele; oia, ua hookaumaha lakou i ka malihini ma ka pono ole.
30 Imi aku la au i kahi kanaka iwaena o lakou e hana hou i ka pa, a e ku ma kahi naha imua o ko'u alo no ka aina, i ole au e luku aku ia ia; aole hoi i loaa ia'u.
31 Nolaila ninini aku la au i ko'u ukiuki maluna o lakou, ua hoopau au ia lakou me ke ahi o ko'u huhu; o ko lakou aoao ponoi ka'u i hoopai aku ai maluna o ko lakou mau poo, wahi a Iehova ka Haku.