25
HIKI mai la ka olelo o Iehova ia'u, i mai la,
E ke keiki a ke kanaka, e hoku e oe i kou maka i na mamo a Amona, a e wanana ku e ia lakou;
A e olelo aku i na mamo a Amona, E hoolohe i ka olelo a Iehova ka Haku, Ke i mai nei Iehova ka Haku penei; No kau olelo ana, Aikola, no kuu keenakapu i kona wa i hoohaumiaia'i, a no ka aina o Iseraela i kona neoneo ana, a no ka ohana a Iuda i ko lakou hele pio ana;
Nolaila ea, e haawi aku au ia oukou i ka lima o ka poe hanauna no ka hikina, i waiwai no lakou, a e hoonoho lakou i ko lakou mau pa holoholona iloko ou, a e hana no lakou i ko lakou wahi e noho ai iloko ou; a e ai lakou i kau mau hua, a e inu lakou i kau waiu.
A e hoawi aku au ia Raba i hale hanai no na kamelo, a me na mamo a Amona i wahi e moe ai na ohana holoholona, a e ike oukou owau no Iehova.
No ka mea, ua pai oe i kou mau lima, a ua hehi hoi me na wawae, a ua hauoli hoi ma ka uhane, me kou hoowahawaha a pau, i ka aina o ka Iseraela;
Nolaila, ea, e kikoo aku au i kuu lima maluna ou, a e haawi aku au ia oe i na lahuikanaka i waiwai pio, a e oki aku au ia oe mai ka lahuikanaka aku, a e hoopau aku hoi au ia oe mailoko aku o na aina; a e luku au ia oe; a e ike oe owau no Iehova,
 
Ke i mai nei Iehova ka Haku penei; No ka mea, ke olelo nei o Moaba, a me Seira, Ua like ka ohana a Iuda me na lahuikanaka a pau;
Nolaila, ea, e wahi ae au i ka aoao o Moaba mai kona mau kulanakauhale ae, mai kona mau kulanakauhale ae ma kona mau kihi, ka mea nani o ka aina, o Betaiesimota, Baalameona, a me Kiriataima,
10 A me na mamo a Amona, e haawi au ia i hooilina no na kanaka o ka hikina i ole e hoomanao hou ia na mamo a Amona iwaena o na lahuikanaka.
11 A e hoopai au maluna o Moaba; a e ike lakou, owau no Iehova,
 
12 Ke i mai nei Iehova ka Haku, No ka lawelawe ana o Edoma i ka hoopai ana i ka ohana a Iuda, a ua hana hewa loa, a ua hoopaiia lakou nona iho;
13 Nolaila, ke i mai nei Iehova ka Haku, penei; E kikoo aku au i kuu lima maluna o Edoma, a e oki aku i kanaka a me na holoholona mai ona aku la; a e hooneoneo aku ia mai Temana; a e haule i ka pahikaua ko Dedana.
14 A e kau aku au i kuu hoopai ana maluna o Edoma ma ka lima o kuu poe kanaka o Iseraela; a e hana aku lakou ia Edoma mamuli o ko'u huhu, a mamuli o ko'u ukiuki; a e ike lakou i ko'u hoopai ana, wahi a Iehova ka Haku.
 
15 Ke i mai nei Iehova, ka Haku, penei; No ka hana ana o na Pilisetia ma ka hoopai ana, a ua hoopai lakou me ka naau hoomauhala, e luku ana mamuli o ka huhu kahiko;
16 Nolaila, ke i mai nei Iehova ka Haku, penei; Eia hoi, e kikoo aku au i kuu lima maluna o na Pilisetia, a e oki aku au i na Kereti, a e luku aku au i ke koena o ko kahakai.
17 A e hoopai nui au ia lakou, me ka papa huhu aku; a e ike no lakou owau no ka Haku i kuu wa e kau ai i ko'u hoopai ana maluna o lakou,