41
MAHOPE iho, lawe mai la oia ia'u i ka luakini, a ana'e la hoi oia i na kia eono kubita ka laula ma kela aoao, a eono kubita ka laula ma keia aoao, ma ka laula o ka halelewa.
A o ka laula o ka ipuka he umi kubita, a o na aoao o ka ipuka elima kubita ma kekahi aoao, elima hoi ma kekahi aoao: a ana'e la oia i kona loa hookahi kanaha kubita, a o kona laula iwakalua kubita.
A komo ae la ia iloko, a ana'e la oia i na kia o ka ipuka elua kubita, a o ke pani eono kubita, a o ka laula o ka ipuka ehiku kubita.
A ana ae la oia i kona loa iwakalua kubita, a me ka laula iwakalua kubita mamua o ka luakini: a olelo mai la oia ia'u, Eia ka wahi hoano loa.
 
Alaila ana'e la oia i ka paia o ka hale, eono kubita, a me ka laula o kela keena aoao, o keia keena aoao, eha kubita, a puni ka hale ma na aoao a pau.
A o na keena aoao he kanakolukumamakolu no ia e pili ana kekahi aoao i kekahi aoao, a komo ae la ia mau mea i ka paia o ka hale, ka mea no na keena aoao a puni, i paa lakou, aole hoi lakou i paa iloko o ka paia o ka hale.
A ua hoomahuahuaia'e, a ua hoopuniia'e ka pii ana'e i na keena aoao; no ka mea, o ka hoopuni ana'e o ka hale, ua pii ae ia iluna a puni ka hale; nolaila o ka laula o ka hale maluna'e no ia, a pela i mahuahua'e mai lalo a luna mawaena hoi.
Nana aku la hoi au i ke kiekie o ka hale a puni; o na kumu o na keena aoao, he ohe okoa o na kubita nui eono.
O ka manoanoa o ka paia, no ke keena aoao mawaho, elima kubita ia; a o ke koena o ka hale, no na keena aoao oloko ia.
10 A mawaena o na keena he iwakalua kubita ka laula a puni ka hale, ma kela aoao keia aoao.
11 Ku pono ae la na puka o na keena aoao i kahi koena, kekahi puka ma ke kukulu akau, a o kekahi puka ma ke kukulu hema; a o ka laula o kahi i koe, elima ia mau kubita a puni.
 
12 A o ka hale imua o kahi kaawale, ma ke kala komohana, kanahiku kubita ka laula; a o na paia o ka hale elima kubita ka manoanoa a puni, a he kauaiwa kubita kona loa.
13 Pela ia i ana aku la i ka hale, hookahi haneri kubita ka loa; a i kahi kaawale, a me kona hale, a me kona mau paia, hookahi haneri kubita ka loa;
14 A i ka laula hoi o ke alo o ka hale, a ma kahi kaawale ma ka hikina hookahi haneri kubita.
 
15 A ana'e la hoi oia i ka loa o ka hale e ku pono ana i kahi kaawale, ka mea ma kona kua, a me kona mau papaluna ma kela aoao keia aoao, hookahi haneri kubita me ka luakini iloko, a me na lanai o ka pahale;
16 Na laau ku o ka ipuka, a me na pukamakani paa, a me na kia a puni, i ko lakou akolu ana, e ku pono ana i ka paepae, ua uhiia me ka laau a puni, a mai ka honua a hiki i na pukamakani, a ua uhiia na pukamakani;
17 A hiki i ka mea maluna o ka ipuka, a hiki hoi i ka hale oloko, a mawaho hoi, a ma ka paia okoa a puni maloko a mawaho hoi ma na ana.
18 Ua hanaia hoi ia me na keruba a me na laau pama; a he laau pama mawaena o kekahi keruba a me kekahi keruba; a elua helehelena hoi ko kela keruba ko keia keruba.
19 He helehelena kanaka i ku pono i ka laau pama ma kekahi aoao, a he helehelena liona opiopio i ku pono i ka laau pama ma kekahi aoao; ua hanaia ia ma ka hale a puni.
20 Mai ka honua ae a hiki iluna o ka ipuka ua hanaia na keruba a me na laau pama, a ma ka paia hoi o ka luakini.
 
21 O na laau ku o ka luakini, ua hana huinaha ia, ma ke alo o kahi hoano; ua like kekahi me kekahi i ka nana aku.
22 O ke kuabu laau, ekolu kubita kona kiekie, a o kona loa elua kubita; a o kona mau kihi, a o kona loa, a o kona mau paia he laau ia: a olelo mai la oia ia'u, Eia ka papa imua o Iehova.
23 Elua hoi ipuka ko ka luakini a me kahi hoano.
24 Elua hoi pani ko kela ipuka ko keia ipuka, na pani pelu, elua paui no kekahi puka, a elua pani no kekahi puka.
25 Ua hanaia hoi ma ia mau mea, ma na paui o ka luakini na keruba a me na laau pama, e like me ka hanaia ma na paia; a he mau papa laau mauoanoa ma ke alo o ka lanai mawaho.
26 A he mau puka makani paa a me na laau pama ma kekahi aoao, a me kekahi aoao, ma na aoao o ka lanai, a me na keeua aoao o ka hale ma na papa manoanoa.