42
A LAILA olelo o Ioba ia Iehova, i aku la,
Ua ike no au, e hiki no ia oe na mea a pau; Aohe manao ou e pono ke keakeaia.
Owai ka mea e hoopouli ana i ka olelo ao me ka ike ole? Nolaila, ua hai aku au, aole au i noonoo pono; Na mea kupanaha, aole au i ike.
Ke noi aku nei au ia oe e hoolohe mai, a na'u e olelo aku; E ninau aku au ia oe, a e hoike mai oe ia'u.
Ua lohe au ia oe ma ka lohe pepeiao, Aka, ano, ke ike nei ko'u maka ia oe.
Nolaila ke hoowahawaha nei au ia'u iho, Ke mihi hoi au iloko o ka lepo a me ka lehu.
 
A mahope o ka Iehova olelo ana'ku i keia mau olelo ia Ioba, olelo mai la o Iehova ia Elipaza, no Temana, Ua hoaia ko'u huhu ia oe, a i kau mau hoalauna elua: no ka mea, aole oukou i olelo mai no'u i ka mea pono, e like me ka'u kauwa, o Ioba.
Ano hoi, e lawe oukou no oukou iho i ehiku bipikane, a i ehiku hipakane, a e hele aku i ka'u kauwa ia Ioba, a e kaumaha i mohaikuni no oukou; a e pule aku o Ioba ka'u kauwa no oukou; no ka mea, oia ka'u e maliu ai, o hana aku au ia oukou e like me ka oukou lapuwale; no ka mea, aole oukou i olelo mai no'u i ka mea pono e like me ka'u kauwa, o Ioba.
A o Elipaza no Temana, o Biledada no Suha, a me Zopara no Naama, hele aku la lakou, a hana aku e like me ka Iehova i kauoha mai ai ia lakou: a maliu mai o Iehova ia Ioba.
 
10 A hoololi ae la o Iehova i ke pio ana o Ioba, i ka manawa i pule aku ai ia no kona mau hoalauna: a haawi palua aku la o Iehova i ka Ioba mau mea a pau.
11 Alaila hele mai io Ioba la kona mau hoahanau a pau, a me kona mau kaikuwahine a pau, a me kona poe ike a pau mamua, a ai pu iho la lakou me ia i ka ai ma kona hale; a uwe lakou ia ia, a hooluolu aku ia ia no na mea ino a pau a Iehova i lawe mai ai maluna ona; a haawi aku kela kanaka keia kanaka ia ia i wahi kala, a o kela kanaka keia kanaka i wahi apo gula.
12 A hoomaikai o Iehova i ka hope o Ioba, mamua o kona mua: no ka mea, he umikumamaha ana tausani hipa, he aono tausani kamelo, a hookahi tausani kaulua bipi, a hookahi tausani hoki wahine.
13 Ehiku hoi ana mau keikikane, a ekolu kaikamahine.
14 A kapa aku la ia i ka inoa o ka mua, o Iemima; a i ka inoa o ka lua, o Kezia; a i ka inoa o ke kolu, o Kerenehapuka.
15 Aole i loaa na wahine maikai e like me na kaikamahine a Ioba ma ka aina a pau; a haawi aku ko lakou makuakane i hooilina mawaena o ko lakou mau hoahanau.
16 A mahope o keia, ola iho la o Ioba i na makahiki hookahi haneri a me ke kanaha, a ike aku la ia i kana mau keiki, a me na keiki a kana mau keiki, i eha mau hanauna.
17 A make iho la o Ioba, he elemakule, a he nui kona mau la.