Iosua
1
KA BUKE
MAHOPE iho o ka make ana o Mose, ke kauwa a Iehova, alaila, olelo mai la o Iehova ia Iosua i ke keiki a Nuna, ke kokoolua o Mose, i mai la,
Ua make ka'u kauwa o Mose, ano e ku ae oe, a e hele i kela kapa o Ioredane nei; o oe a me keia poe kanaka a pau, a i ka aina a'u e haawi aku nei ia lakou, i ka poe mamo a Iseraela.
O na wahi a pau loa a ke kapuwai a ko oukou wawae e hehi aku ai, oia ka'u i haawi aku ai no oukou, e like me ka'u i olelo aku ai ia Mose.
Mai ka waonahele mai, a mai Lebanona nei a hiki i ka muliwai nui, oia hoi ka muliwai o Euperate, o ka aina a pau o ka Heta, a hiki i ka moana nui ma ke komohana, oia ko oukou mokuna.
Aole loa e hiki i kekahi kanaka ke ku imua ou, i na la a pau o kou ola ana. Me a'u i noho pu ai me Mose, pela no wau me oe. Aole au e waiho aku, aole hoi e haalele ia oe.
E ikaika oe a e koa hoi, no ka mea, nau no e hooili i keia poe kanaka i ka aina a'u i hoohiki ai i ko lakou poe makua e haawi aku no lakou.
E ikaika io, a e koa loa hoi, me ka hoolohe, a me ka hana aku, e like me ke kanawai a pau a kuu kauwa a Mose i kauoha aku ai ia oe; Mai huli iki ae ma ka lima akau, aole hoi ma ka lima hema, i pomaikai ai oe i ke ala a pau au e hele ai.
O ka palapala o keia kanawai, aole ia e haalele i kou waha: e noonoo oe ia mea, i ke ao a me ka po, i hiki ia oe ke malama aku a e hana hoi e like me na mea a pau i kakauia malaila. Alaila e hoomalu ai oe i kou hele ana a pau, a e pomaikai io oe.
Aole anei au i kauoha aku ia oe? E ikaika a e koa hoi. Mai makau oe, aole hoi e weliweli, no ka mea, me oe pu no o Iehova o kou Akua, ma ke ala a pau au e hele ai.
 
10 Alaila, kauoha ae la o Iosua i na luna o kanaka, i ae la,
11 E hele ae oukou mawaena o ka poe kanaka, a e kauoha aku ia lakou, penei, E hoomakaukau oukou i o na oukou; no ka mea, ekolu la i koe, alaila, e hele aku oukou i kela kapa o Ioredane nei, e komo i ka aina a Iehova ko oukou Akua i haawi mai ai i hooilina no oukou.
 
12 Olelo mai la o Iosua i ka Reubena, a i ka Gada, a i ka ohana hapa a Manase, i mai la,
13 E hoomanao oukou i ka olelo a Mose, ke kauwa a Iehova i kauoha mai ai ia oukou, i ka i ana mai, Ua hoomaha mai o Iehova ko oukou Akua ia oukou, a ua haawi mai hoi i keia aina no oukou.
14 O ka oukou poe wahine, a me ka oukou poe kamalii, a me ka oukou poe holoholona, e noho no lakou ma ka aina a Mose i haawi mai ai no lakou ma keia aoao o Ioredane; a e hele makaukau hoi oukou, ka poe ikaika a pau i ke kaua, mamua o ko oukou poe hoahanau, a e kokua aku ia lakou;
15 A hiki i ka wa e hoomaha mai ai o Iehova i ko oukou poe hoahanau, e like me oukou nei; a loaa hoi ia lakou ka aina a Iehova ko oukou Akua i haawi mai ai no lakou; alaila, e hoi mai no oukou i ka aina e ili mai ana no oukou a e komo i ka aina a Mose, ke kauwa a Iehova i haawi mai ai no oukou, ma keia aoao o Ioredane, ma ka hikina a ka la.
 
16 Olelo aku la lakou ia Iosua, i aku la, O na mea a pau au e kauoha mai nei ia makou, oia ka makou e hana'i: a o na wahi a pau au e hoouna aku ai ia makou, malaila makou e hele ai.
17 Me makou i hoolohe aku ai ia Mose, ma na mea a pau, pela makou e hoolohe aku ai ia oe: o Iehova pu kekahi me oe, me ia i noho pu ai me Mose.
18 O na mea a pau, e hoole i kou waha, a hoolohe ole i kau olelo ma na mea a pau au e kauoha mai ai, e make ia, Eikaika hoi oe, a e koa no.