6
OLELO mai la o Iehova ia Mose, i mai la,
E olelo aku oe i na mamo a Iseraela, e i aku ia lakou, O ke kanaka, o ka wahine paha ke hoolaa ia ia iho no ka hoohiki i ka hoohiki ana a ka Nazarite, a e hookaawale ia ia iho no Iehova;
E hookaawale ia ia iho i ka waina, a me ka mea ona, aole ia e inu i ka vinega o ka waina, aole hoi i ka vinega o ka mea ona, aole hoi ia e inu i ka wai i kohu i na huawaina, aole hoi ia e ai i na huawaina maka, aole hoi i na huawaina maloo.
I na la a pau o kona kaawale ana no Iehova, aole ia e ai i kekahi mea no ke kumuwaina, aole i na anoano, aole hoi i ka ili.
I na la a pau o kona hoohiki ana e noho kaawale, aole e pili mai ka pahi amu ma kona poo; a pau na la i hookaawaleia'i oia no Iehova, e noho laa ia, a e ulu loa na lauoho o kona poo.
 
I na la a pau o kona noho kaawale ana no Iehova, aole ia e hele a pili aku i ke kupapau.
Aole ia e hoohaumia ia ia iho no kona makuakane, aole hoi no kona makuwahine, aole hoi no kona hoahanaukane, aole hoi no ko na hoahanauwahine, ke make lakou; no ka mea, aia no maluna ona ke kapu no kona Akua.
I na la a pau o kona kaawale ana, ua laa ia no Iehova.
 
A ina e make koke kekahi kanaka e pili ana me ia, a haumia ke poo o kona laa ana: alaila e amu ia i kona poo i ka la o kona huikala ana, i ka hiku o ka la e amu ai ia.
10 A i ka walu o ka la, e lawe mai oia i elua manu kuhukuku, a i elua manu nunu opiopio paha i ke kahuna, ma ka puka o ka halelewa o ke anaina.
11 A e kaumaha aku ke kahuna i kekahi i mohaihala, a i kekahi i mohaikuni, a e hookalahala aku ia nona, no ka mea ana i hewa ai i ke kupapau, a e hoolaa aku ia i kona poo ia la.
12 A e hoolaa aku ia no Iehova i na la o kona kaawale ana, a e lawe mai ia i keikihipa o ka makahiki mua i mohaihala: aka e haule wale iho na la mamua, no ka mea, ua haumia kona kaawale ana.
 
13 Eia hoi ke kanawai no ka Nazarite: aia pau na la o kona kaawale ana, e hele mai ia ma ka puka o ka halelewa o ke anaina:
14 A e kaumaha aku ia i kana mohai na Iehova, i hookahi keikihipa o ka makahiki mua, i mohaikuni; a i hookahi keikihipa wahine kina ole o ka makahiki mua, i mohaihala; a i hookahi hipakane kina ole i mohaihoomalu;
15 A me ka hinai berena hu ole, me na pai palaoa i kawili pu ia me ka aila, a me na wepa palaoa ha ole i kahinuia i ka aila, a me ka lakou mohaiai, a me ka lakou mohaiinu.
16 A e lawe mai ke kahuna ia mau mea imua o Iehova, a e kaumaha aku i kana mohaihala a me kana mohaikuni.
17 E kaumaha aku hoi ia i ka hipakane i mohai hoomalu no Iehova, me ka hinai berena hu ole: e kaumaha hoi ke kahuna i kana mohaiai a me kana mohaiinu.
18 A e amu ka Nazarite i kona poo i hoolaaia ma ka puka o ka halelewa o ke anaina; a e lawe ia i ka lauoho o kona poo i hoolaaia, a e waiho iloko o ke ahi malalo o na mohaihoomalu.
19 A e lawe ke kahuna i ka uha mua o ka hipakane i hoolapalapaia, me kekahi pai palaoa hu ole mailoko mai o ka hinai, a me kekahi wepa hu ole, a e kau aku ia mau mea ma na lima o ka Nazarite, mahope iho o kona amu ana i ka mea laa.
20 A e hoali ke kahuna ia mau mea i mohaihoali imua o Iehova: oia ka mea laa na ke kahuna, me ka umauma hoali a me ka uha mua i kaikaiia. A mahope e pono no ka Nazarite ke inu i ka waina.
 
21 Oia ke kanawai no ka Nazarite hoohiki, a no kana mohai na Iehova no kona hookaawale ana; he okoa ka mea a kona lima i loaa'i: e like me ka hoohiki ana ana i hoohiki ai, pela no oia e hana'i ma ke kanawai o kona kaawale ana.
 
22 Olelo mai la o Iehova ia Mose, i mai la,
23 E olelo aku oe ia Aarona a me kana mau keiki, e i aku, Penei oukou e hoomaikai aku ai i na mamo a Iseraela, i ka i ana aku ia lakou,
 
24 Na Iehova oe e hoomaikai mai, a e malama mai;
 
25 Na Iehova e kau mai i ka malamalama o kona maka maluna iho ou, a e lokomaikai mai ia oe.
 
26 Na Iehova e maliu mai ia oe, a e haawi mai i malu nou.
27 A e kau aku lakou i ko'u inoa maluna iho o na mamo a Iseraela, a e hoopomaikai aku au ia lakou.