8
OLELO mai la o Iehova ia Mose, i mai la,
E olelo aku oe ia Aarona, a e I aku ia ia, penei, I ka manawa e kuni ai oe i na kukui, e hoomalamalama na ipu ehiku imua o ka ipukukui.
Pela no o Aarona i hana'i; kuni iho la ia i kona mau kukui imua o ka ipukukui, e like me ka Iehova i kauoha mai ai ia Mose.
A o keia hana o ka ipukukui, he gula i wiliia, mai kona kumu a hiki i kona mau pua, he hana i Wiliia: mamuli o ke kumuhoolike a Iehova i hoike ai ia Mose, pela no ia i hana'i i ka ipukukui.
 
Olelo mai la o Iehova ia Mose, i mai la,
E lawe oe i na Levi maiwaena mai o na mamo a Iseraela, a e huikala ia lakou.
Penei kau hana ana ia lakou, e huikala ai ia lakou: E kapipi i ka wai huikala maluna o lakou, a e amu lakou i ko lakou kino a pau, a e holoi lakou i ko lakou mau aahu, a e huikala ia lakou iho.
Alaila, e lawe lakou i ka bipikeikikane, me kana mohaiai, he palaoa i kawili pu ia me ka aila; a me kekahi bipikeikikane hou e ae i mohaihala.
A e kai mai oe i na Levi imua o ka halelewa o ke anaina; a e hoakoakoa mai hoi oe i ke anaina kanaka a pau o na mamo a Iseraela.
10 A e kai mai oe i na Levi imua o Iehova; a e kau aku na mamo a Iseraela i ko lakou mau lima maluna o na Levi:
11 A e hoali aku o Aarona i na Levi io a ia nei, imua o Iehova, i mohaihoali o na mamo a Iseraela, i lilo ai lakou i poe e lawe i ka hana a Iehova.
12 A e kau aku na Levi i ko lakou mau lima maluna o na poo o na bipikane: a e kaumaha oe i kekahi i mohaihala, a i kekahi i mohaikuni na Iehova, i mea hookalahala no na Levi
13 A e hoonoho oe i na Levi imua o Aarona, a imua o kana mau keiki, a e mohai aku ia lakou i mohai na Iehova.
 
14 Pela oe e hookaawale ai i na Levi maiwaena mai o na mamo a Iseraela; a e lilo na Levi no'u.
15 A mahope iho, e komo na Levi e hana ma ka halelewa anaina; a e huikala oe ia lakou, a e mohai oe ia lakou i mohai.
16 No ka mea, ua lilo loa lakou no'u maiwaena mai o na mamo a Iseraela, i panai no ka poe hanau mua, no na hanau mua a pau o na mamo a Iseraela, ua lawe au ia lakou no'u.
17 No ka mea, no'u no na hiapo a pau o na mamo a Iseraela, o ka ke kanaka, a me ka ka holoholona; i ka la a'u i luku ai na hanau mua a pau ma Aigupita, hoolaa iho la au ia lakou nei no'u.
18 A ua lawe au i na Levi i panai no na hanau mua a pau o na mamo a Iseraela.
19 A ua haawi aku au i na Levi i haawina no Aarona a no kana mau keiki, maiwaena o na mamo a Iseraela, e hana i ka hana a ka poe mamo a Iseraela ma ka halelewa anaina, a e hookalahala no na mamo a Iseraela, i ole e lukuia na mamo a Iseraela, i ka wa e hele mai ai na mamo a Iseraela a kokoke i ke keenakapu.
 
20 A o Mose me Aarona a me ke anaina a pau o na mamo a Iseraela, hana aku la lakou i na Levi e like me na mea a pau a Iehova i kauoha mai ai ia Mose no na Levi; pela no i hana aku ai na mamo a Iseraela ia lakou.
21 A ua huikalaia na Levi, a holoi iho la lakou i ko lakou aahu; a hoali aku o Aarona ia lakou i mohaihoali imua o Iehova, a hookalahala aku la o Aarona no lakou, i mea e huikala ai ia lakou.
22 A mahope iho, komo aku la na Levi iloko e hana i ka lakou hana ma ka halelewa o ke anaina, imua o Aarona a imua o kana mau keiki: e like me ka Iehova i kauoha mai ai ia Mose no na Levi, pela no lakou i hana aku ai ia lakou.
 
23 Olelo mai la o Iehova ia Mose, i mai la,
24 Eia ka mea no na Levi; mai ka iwakalua a me kumamalima o na makahiki a keu aku, e hele lakou iloko e hana i ka hana o ka halelewa o ke anaina:
25 A mai ka makahiki he kanalima aku, e hoi lakou mai ka hana aku, aole lakou e hana hou aku.
26 Aka, e malama lakou me ko lakou poe hoahanau ma ka halelewa anaina, e kiai ana i ka oihana, aole nae lakou e hana. Pela no oe e hana aku ai i na Levi no ka lakou oihana.