15
OLELO mai la o Iehova ia Mose, i mai la,
E olelo aku oe i na mamo a Iseraela, a e i aku ia lakou, Aia komo aku oukou i ka aina o ko oukou noho ana, kahi a'u e haawi aku ai no oukou;
A e kaumaha aku oukou ma ke ahi i mohai na Iehova, i mohaikuni paha, i mohaihooko i ka hoohiki paha, a i mohaialoha paha, a ma ka oukou mau ahaaina laa paha, i mea e hana'i i ke ala oluolu no Iehova, no na bipi paha, no na hipa paha;
Alaila o ka mea nana e kaumaha aku kana mohai na Iehova, e lawe mai ia i mohaiai, he hapaumi o ka epa palaoa, i kawili pu ia me ka hapaha o ka hina aila.
A o ka hapaha o ka hina waina i mohaiinu kau e hoomakaukau ai, me ka mohaikuni, a he mohai maoli paha, no ke keikihipa hookahi.
Ina no kekahi hipakane, e hoomakaukau oe i mohaiai, i elua hapaumi o ka epa palaoa i kawiliia me ka hapakolu o ka hina aila.
A e kaumaha aku oe i ka hapakolu o ka hina waina, i mohaiinu, i mea ala oluolu no Iehova.
I ka manawa au e hoomakaukau ai i ka bipikane i mohaikuni, a i mohaihooko i ka hoohiki paha, a i mohaihoomalu paha na Iehova;
Alaila e lawe pu mai oia me ka bipikane i mohaiai he akolu hapaumi o ka epa palaoa, i kawiliia me ka hapalua o ka hina aila.
10 A e lawe mai hoi oe i ka hapalua o ka hina waina i mohaiinu, he mohai i hanaia ma ke ahi, i mea ala oluolu no Iehova.
 
11 Pela e hanaia'ku ai no ka bipikane hookahi, a no ka hipakane hookahi, a no ke keikihipa, a no ke keikikao.
12 E like me ka nui o na mea a oukou e hoomakaukau ai, pela no oukou e hana aku ai i kela mea keia mea a pau, e like me ka nui o lakou.
13 O na mea a pau i hanau ma ka aina, ma keia kumu ka lakou e hana'i ia mau mea, ma ke kaumaha ana aku i ka mohai i hanaia ma ke ahi, he mea ala oluolu no Iehova.
14 Ina e noho ana ke kanaka e me oukou, a o kela mea keia mea iwaena o oukou, i na hanauna o oukou, a manao ia e kaumaha i ka mohai i hanaia ma ke ahi, he mea ala oluolu no Iehova; e like me ka oukou hana ana, pela hoi oia e hana'i.
15 Hookahi no kanawai no oukou o ke anaina kanaka, a no ke kanaka e hoi e noho pu ana, he kanawai e mau loa ana no na hanauna o oukou: e like me oukou nei, pela no hoi ka malihini imua o Iehova.
16 Hookahi no kanawai, a hookahi no kumu hana no oukou, a no ke kanaka e, e noho ana me oukou.
 
17 Olelo mai o Iehova ia Mose, i mai la,
18 E olelo aku oe i na marao a Iseraela, a e i aku ia lakou, Aia hiki aku oukou i ka aina kahi a'u e hookomo ai ia oukou:
19 A ai iho oukou i ka berena o ia aina, alaila e mohai aku oukou i mohaihoali na Iehova.
20 A e lawe mai oukou i ka popo mua o ka oukou palaoa kawili i mohaihoali, e like me ka mohaihoali o kahi hehipalaoa, pela oukou e mohai ai ia.
21 No ka mua o ka oukou palaoa kawili ka oukou e haawi aku ia Iehova i mohaihoali ma ko oukou mau hanauna.
 
22 Ina i lalau oukou, aole hoi i malama i keia mau kauoha a pau a Iehova i olelo mai ai ma o Mose la,
23 I na mea a pau a Iehova i kauoha mai ai ma ka lima o Mose mai ka la a Iehova i kauoha mai ai, a ma keia hope aku iwaeua o na hanauna o oukou;
24 Alaila, ina paha e hana hewa naaupo ia, a ua ike ole ia e ke anaina kanaka, e kaumaha aku no ke anaina kanaka a pau i hookahi bipikane hou i mohaikuni, i mea ala oluolu no Iehova, me kana mohaiai, a me kana mohaiinu, mamuli o ke kanawai; a i hookahi keikikao i mohaihala;
25 A na ke kahuna e hookala-hala no ke anaina kanaka a pau o na mamo a Iseraela, a e kalaia ia no lakou; no ka mea, he naaupo ia: a e lawe mai lakou i ka lakou mohai, i mohai i hanaia ma ke ahi na Iehova, a me ka lakou mohailiala imua o Iehova, no ko lakou naaupo ana:
26 A e kalaia ia no ke anaina a pau o na mamo a Iseraela, a no ke kanaka e e noho ana iwaena o lakou: no ka mea, iloko o ka naaupo ka poe kanaka a pau.
 
27 A i hana hewa naaupo kekahi kanaka, alaila, e lawe mai ia i kaowahine o ka makahiki mua, i mohaihala.
28 A e hookalahala ke kahuna no ke kanaka i hana hewa naaupo, ke hana hewa naaupo ia imua o Iehova, i mea kalaia i ka hala nona; a e kalaia no ia nona.
29 I hookahi no kanawai o oukou no ka mea hana hewa naaupo, no ka mea i hanau iwaena o na mamo a Iseraela, a no ke kanaka e e noho ana me oukou.
 
30 Aka, o ke kanaka hana hewa me ka hookiekie, o ke keikipapa, a me ke kanaka e, oia ka mea hoino ia Iehova; a e hookiia'ku ua kanaka la maiwaena aku o kona hanauna.
31 No ka mea, ua hoowahawaha aku ia i ka olelo a Iehova, ua haihai iho oia i kona kanawai, e hooki loa ia aku oia; maluna iho ona kona hewa.
 
32 Maloko o ka waonahele na mamo a Iseraela, a loaa ia lakou he kanaka nana i hoiliili i ka wahie i ka la Sabati.
33 A o ka poe i ike ia ia e hoiliili ana i ka wahie, kai mai la lakou ia ia io Mose laua o Aarona la, a i ke anaina kanaka a pau.
34 Hoonoho iho la lakou ia ia ma kahi paa; no ka mea, aole i hoikeia mai ka mea i hanaia'ku ai ia ia.
35 Olelo mai la o Iehova ia Mose, He oiaio no, e make ia kanaka: na ke anaina kanaka a pau ia e hailuku aku mawaho o kahi hoomoana.
36 Kai aku la na kanaka a pau ia ia mawaho o kahi hoomoana, hailuku aku la ia ia a make, me ka Iehova i kauoha mai ai ia Mose.
 
37 Olelo mai la o Iehova ia Mose, i mai la,
38 E olelo aku oe i na mamo a Iseraela, e i aku ia lakou, e hana lakou i na pihapiha ma na kihi o ko lakou mau aahu, ma na hanauna o lakou, a e hoopili iho lakou i ke kaula ribina uliuli ma na pihapiha o na kihi.
39 A e lilo iho ia no oukou i pihapiha, e nana iho ai, a e hoomanao i na kauoha a pau a Iehova, a e malama hoi ia lakou; i ole ai oukou e imi aku mamuli o ko oukou mau naau, a me ko oukou mau maka; mamuli o ia mau mea ka oukou i hele moekolohe ai:
40 I hoomanao ai oukou, a e hana hoi i ka'u mau kauoha a pau, a e lilo oukou i poe laa no ko oukou Akua.
41 Owau no Iehova o ko oukou Akua, nana oukou i lawe ae mailoko mai o ka aina o Aigupita, i Akua wau no oukou: owau no Iehova o ko oukou Akua.