20
A LAILA hele mai la ka poe mamo a Iseraela, o ke anaina kanaka a pau i ka waonahele o Zina, i ka malama mua: a noho iho la na kanaka ma Kadesa; malaila i make ai o Miriama, a ua kanuia iho la ia ma ia wahi.
 
Aohe wai ilaila no ke anaina kanaka: a hoakoakoa ae la lakou ia lakou iho, a ku e ia Mose laua me Aarona.
Hakaka ae la na kanaka me Mose, olelo ae la lakou penei, E aho ko makou make, i ka manawa i make ai na hoahanau o makou imua o Iehova!
No ke aha hoi olua i alakai mai nei i ke anaina kanaka o Iehova iloko o keia waonahele i make ai makou me na holoholona a makou?
No ke aha la olua i hoohele mai nei ia makou mai Aigupita mai, e hookomo ai ia makou iloko o keia wahi ino? Aole keia he wahi no na anoano, aohe fiku, aole kumu waina, aole pomeraite, aole hoi wai e inu ai.
Hele aku la o Mose laua o Aarona mai ke alo o ke anaina kanaka aku a ka puka o ka halelewa o ke anaina, a moe iho la laua ilalo ke alo; a ikea mai la ka nani o Iehova ia laua.
 
Olelo mai la o Iehova ia Mose, i mai la,
E lawe oe i ke kookoo, a e hoakoakoa oe i ke anaina kanaka, o oe a me Aarona kou kaikuaana, a e olelo aku olua i ka pohaku imua o na maka o lakou; a e haawi mai ia i kona wai, a e lawe mai oe i ka wai no lakou mailoko mai o ka pohaku: a pela no oe e hooinu ai i ke anaina kanaka, a me ka lakou poe holoholona.
Lawe aku la o Mose i ke kookoo mai ke alo o Iehova aku, e like me kana i kauoha mai ai ia ia.
10 Houluulu ae la o Mose laua o Aarona i ke anaina kanaka imua o ka pohaku, i aku la oia ia lakou, E hoolohe mai oukou, e ka poe kipi; pono anei no maua e hookahe iho i ka wai mailoko mai o keia pohaku?
11 Kaikai ae la o Mose i kona lima iluna, hahau iho la i ka pohaku, me kona kookoo, elua hahau ana; a kahe nui mai la ka wai: inu iho la ke anaina kanaka a me ko lakou poe holoholona.
 
12 Olelo mai la o Iehova ia Mose a me Aarona, No ko olua manaoio ole mai ia'u, e hoauo mai ia'u imua o na mamo a Iseraela, nelaila, aole olua e kai aku i keia anaina kanaka i ka aina a'u i haawi aku ai no lakou.
13 O keia ka wai no Meriba; no ka mea, ua aaka mai na mamo a Iseraela me Iehova, a ua hoanoia oia ia lakou.
 
14 Hoouna aku la o Mose i na elele mai Kadesa aku i ke alii o Edoma, Penei ka ka hoahanau ou, ka Iseraela e olelo aku nei, Ua ike no oe i ka luhi a pau i loaa ia makou;
15 I ka iho ana o ko makou poe kupuna ilalo i Aigupita, a he liuliu ko makou noho ana i Aigupita; a hoopilikia mai ko Aigupita ia makou a me ko makou poe kupuna.
16 A i a wa i hea aku ai makou ia Iehova, hoolohe mai la oia i ko makou leo, a hoouna mai la i anela, a ua hoopuka mai ia makou iwaho o Aigupita: eia hoi makou ma Kadesa nei, he kulanakauhale ma ke kihi loa o kou palena.
17 Ke noi aku nei au ia oe, e ae mai oe ia makou e hele aku mawaena o kou aina: aole makou e hele mawaena o na mahinaai, aole hoi mawaena o na pawaina, aole hoi makou e inu i ka wai o na punawai; e hele no makou ma ke alaloa o ke alii, aole makou e kipa ma ka akau, aole hoi ma ka hema, a hala aku makou i na palena ou.
18 I mai la o Edoma ia ia, Mai hele ae oe ma o'u nei o hele aku au e ku e ia oe me ka pahikaua.
19 I aku la ka poe mamo a Iseraela ia ia, E hele no makou ma ke alaloa, a iua e inu au a me ko'u poe holoholona i kou wai, alaila e uku aku no au ia mea: e hele wale no makou ma ko makou mau wawae, aole e hana i kekahi mea e ae.
20 I mai la kela, Aole loa oe e hele mawaena mai. A puka mai la ko Edoma e ku e mai ia ia, me na kanaka he nui loa, a me ka lima ikaika.
21 Pela no o Edoma i hoole mai ai i ka haawi ana i alanui no ka Iseraela mawaena o kona palena: no ia mea, haliu ae la ka Iseraela mai ona aku la.
 
22 Hele aku la na mamo a Iseraela, o ke anaina kanaka a pau, mai Kadesa aku a hiki i ke kuahiwi o Hora.
23 Olelo mai la o Iehova ia Mose a me Aarona ma ke kuahiwi o Hora, ma ka palena aina o Edoma, i mai la,
24 E hui pu ia'ku o Aarona me kona poe kanaka: aole ia e komo i ka aina a'u i haawi aku ai no na mamo a Iseraela, no ka mea, ua ku e mai olua i ka'u olelo ma ka wai Meriba.
25 E lawe oe ia Aarona a me kana keiki o Eleazara, e kai aku ia laua maluna ma ko kuahiwi o Hora.
26 E wehe ae i ka aahu o Aarona, a e hookomo i kana keiki ia Eleazara: a e hui pu ia'ku o Aarona, a e make no ia malaila.
27 Hana iho la o Mose e like me ka Iehova i kauoha mai ai: a pii aku la laua ma ke kuahiwi o Hora imua o ke anaina kanaka a pau.
28 Wehe ae la o Mose i na aahu o Aarona, a hoaahu ae la maluna o kana keiki o Eleazara: a make iho la o Aarona malaila ma kahi oi o ke kuahiwi: a iho iho la o Mose laua o Eleazara mai ke kuahiwi mai. 29 A ike aku la ke anaina kanaka a pau, na make o Aarona, kanikau iho la ka Iseraela a pau ia Aarona i na la he kanakolu.