3
E IEHOVA, ua mahuahua ae nei ko'u poe enemi; Ua nui no hoi ka poe i ku e mai ia'u.
Lehulehu na mea i olelo mai no ko'u uhane, Aole ona kokua iloko o ke Akua. Sila.
 
Aka, o oe, e Iehova, ka paku no'u; O ko'u nani, ka mea nana kuu poo e hapai.
Ua kahea aku wau ia Iehova me ka'u leo; Ua hoolohe mai no ia ia'u ma kona mauna hoano. Sila.
Ua moe iho la au ilalo a hiamoe; Ua ala ae la hoi, no ko Iehova malama ana mai ia'u.
Aole au e makau aku i na umi tausani o kanaka, O ka poe e ku e mai ia'u a puni.
 
E ku mai oe, e Iehova, e hoola mai ia'u, e kuu Akua; Ua pepehi oe i ko'u poe enemi a pau ma ke a; Ua uhai oe i na niho o ka poe aia.
No Iehova ke ola; O kou hoomaikai ana maluna iho o kou poe ohua. Sila.