5
E IEHOVA, e hoolohe mai kou pepeiao i ka'u olelo, E manao mai hoi oe i ka'u ulono ana.
E hoolohe i ka leo o kuu hea ana'ku, e kuu Alii, a me kuu Akua; No ka mea, e pule aku no au ia oe.
E Iehova, i ke kakahiaka e hoolohe mai ai no oe i ko'u leo, I ke kakahiaka au e hoopololei ai i ko'u manao ia oe, a e nana aku ai iluna.
 
No ka mea, aole oe he Akua olioli i ka hewa; Aole hoi e noho pu ka ino me oe.
Aole hoi e ku ka poe lalau imua o kou alo; Ua inaina mai no oe i ka poe hana ino a pau.
E luku mai ana no oe i ka poe i olelo i ka mea wahahee; E hoowahawaha mai ana o Iehova i ke kanaka koko a me ka hoopunipuni.
Aka, owau nei la, e komo au i kou hale i ka nui o kou lokomaikai; Me ka makau ia oe e hoomana aku ai au ma kou luakini hoano.
 
E Iehova. e alakai oe ia'u ma kou pono no ko'u poe enemi; E hoopololei hoi i kou alanui imua o ko'u alo.
No ka mea, aole he oiaio iloko o ko lakou waha: He hewa io ko loko o lakou; A o ko lakou kaniai he halelua hamama; Ua malimali mai lakou me ko lakou alelo.
10 E hoohewa mai oe ia lakou, e ke Akua; E haule lakou i ko lakou manao iho: E kipaku hoi oe ia lakou i ka nui o ko lakou hewa: No ka mea, ua kipi wale aku lakou ia oe.
 
11 E hauoli ka poe a pau i hilinai aku ia oe; E hoolioli mau no hoi no kou malama ana mai ia lakou; A e olioli io hoi ia oe ka poe i makemake i kou inoa.
12 No ka mea, e hoomaikai ana no oe i ka mea pono, e Iehova; Me ke aloha e hoopuni mai ai oe ia ia me he palekaua la.