11
KE hilinai aku nei au ia Iehova; Pehea oukou e i mai ai i ko'u uhane, E lele i ko oukou mauna me he manu la?
Aia hoi ka poe hewa ke lena la i ka lakou kakaka, Ke hoomakaukau la i ka lakou pua ma ke kaula, E pana malu aku lakou i ka poe naau kupono.
Ina e hoohioloia na kumu, Heaha la hoi ka ka mea pono e hana'i?
 
Ina no o Iehova iloko o kona luakini hoano; Ina no o ka nohoalii o Iehova maluna o ka lani: Ke nana mai la kona mau maka; Ke hoao mai la kona mau lihilihi i na keiki a kanaka.
Ke hoao la o Iehova i ka mea pono, Aka, ke inaina la kona Uhane i ka mea hewa, A me ka mea i makemake i ke kolohe.
Maluna iho o ka poe hewa oia e hooua mai ai i na kaula uila, A me ke ahi, ka luaipele, a me ka ino huhu: Oia ka piha o ko lakou kiaha.
No ka mea, ke aloha mai la ka Haku pono i ka pono; Ke haliu mai la kona maka i ka mea pololei.