36
O KA lawehala ana o ka mea hewa, oia ke olelo iloko o ko'u naau, Aohe weliweli i ke Akua imua o kona alo.
No ka mea, malimali oia ia ia iho imua o kona mau maka iho, A ikeia kona hewa he mea e hoowahawahaia.
O na olelo a kona waha he hewa ia a me ka hoopunipuni: Ua haalele oia i ka naauao a me ka hana maikai.
Kukakuka oia i ka hewa maluna o kona wahi moe; Ke ku nei no hoi ia ma ka aoao pono ole: Aole ia i hoowahawaha i ka hewa.
 
O kou aloha, e Iehova, aia no i ka lani; A o kou oiaio, e hiki aku no ia i ke ao.
O kou pono na like ia me na kuahiwi o ke Akua; A o kou hooponopono ana he moana nui no ia; Ua malama oe i ke kanaka a me ka holoholona.
Nani ka hemolele o kou lokomaikai, e ke Akua! Nolaila, e kanaho ai na keiki a kanaka i ka malu o kou mau eheu.
E oluolu loa lalkou i ka mea momona o kou hale; A e hoohainu oe ia lakou i ko ka muliwai o ka olioli nou.
No ka mea, aia no ia oe ke kumuwai o ke ola: A iloko o kou malamalama e ike ai makou i malamalama.
 
10 E hoomau oe i kou lokomaikai i ka poe ike ia oe, A me kou pono i ka poe naau pololei.
11 Mai noho a pa mai ke kapuwai o ka haaheo ia'u; Aole hoi o lawe aku ka lima o ka mea hewa ia'u.
12 Aia ka poe hana hewa ua hina; Ua hoohioloia lakou ilalo, aole e hiki ia lakou ke ku iluna.