43
E HOOPONO mai oe ia'u, e ke Akua, No'u nei hoi e hakaka'i i ka lahuikanaka aloha ole: E hoopakele ia'u i ke kanaka hooopunipuni, me ka hoopono ole.
No ka mea, o oe no ko'u Akua e ikaika ai: No ke aha la oe e hoopailua mai ia'u? No ka aha la e u hele ai au no ka hooluhihewa ana mai o ka enemi?
 
E hoopnka i kou malamalama a me kou oiaio: E alakai ia mau mea ia'u; A e lawe hoi ia'u i kou mauna hoano, a i kou mau halelewa.
Alaila e hele au i ke kuahu o ke Akua, I ke Akua ko'u olioli nui: Oiaio, ma ka lira e hoolea aku ai au ia oe, e ke Akua ko'u Akua.
 
No ke aha la oe i hoohaahaaia'i, e kuu uhane? No ke aha la oe i paumako ai iloko o'u? E hoolana i ka manao i ke Akua; No ka mea, e hoolea auanei au ia ia: Oia ke ola o ko'u maka, a me kuu Akua.