45
KE hoohu mai nei ko'u naau i ke mele maikai; Ke hai aku nei au i na mea a'u i hana'i no ke Alii; O ko'u alelo ka peni a me ka mea kakau wikiwiki.
Ua oi kou nani mamua o na keiki a kanaka: Ua nininiia ka maikai iloko o kou mau lehelehe; Nolaila, ua hoomaikai mau loa ke Akua ia oe.
 
E kaei oe i kau pahikaua ma kou uha, e ka Mea mana, Me kou nani a me kou hanohano.
A iloko o kou hanohano e holokaa pomaikai ai, No ka oiaio a me ke akahai, a me ka pono; A a ao iho kou lima akau ia oe i na mea weliweli
Ua oi aku kou mau pua iloko o ka naau o ko ke alii poe enemi; Hina iho na kanaka malalo iho ou.
 
O kou nohoalii, e ke Akua, e mau loa ana no ia: O ka hoailonamoi o kou aupuni. he hoailonamoi pono no ia.
Makemake no oe i ka pono, A hoowahawaha no oe i ka hewa: Nolaila ke Akua, kou Akua i poni ai ia oe, Ma ka aila olioli maluna o kou mau hoa.
Ke aala pu mai nei kou mau kapa a pau i ka mura, a me ka aloe, a me ke kasia; Noloko mai o na halealii nihoelepani i hoohauoli ai lakou ia oe.
O na kaikamahine a na'lii kekahi iwaena o kou mau wahine hanohano; Ma kou lima akau i ku mai ai ke alii wahine me ke gula noopira.
 
10 E hoolohe mai, e ke kaikamahine, a e hoomanao, A e haliu mai i kou pepeiao; E hoopoina hoi i kou poe kanaka, a me ka hale o kou makuakane;
11 Pela hoi, e makemake nui ai ke alii i kou nani: No ka mea, oia kou Haku; E hoomana aku hoi oe ia ia.
12 O ke kaikamahine o Turo me ka makana; A o ka poe waiwai o na kanaka e imi i ka hooluolu ia oe.
 
13 He nani loa maloko ke kaikamahine a ke alii; O kona kapa he gula i ulanaia no ia.
14 E laweia mai oia i ke alii iloko o na kapa hoonionioia; O na kaikamahine kona mau hoanoho, e hahai ana mamuli ona, E lawe pu ia mai lakou ia oe.
15 Me ka olioli, a me ka hauoli ana e laweia mai lakou: E komo no hoi lakou iloko o ko ke alii halealii:
 
16 Ma ka hakahaka o kou mau makua, malaila auanei kau mau keiki, Au e hoolilo ai i alii ma ka honua a pau.
17 E hoomaikai mau aku au i kou inoa i na hanauna a pau; Nolaila e hoolea na kanaka ia oe a mau loa.