91
O KA mea noho iho ma kahi malu o ka Mea kiekie loa, E moe oia ma ke aka o ka Mea mana loa.
E olelo aku au ia Iehova, Kuu puuhonua, kuu puukaua hoi; Kuu Akua, e paulele aku au ia ia.
Oiaio no, e hoopakele mai no oia ia'u i ka hei o ka mea hoohei, A me ka mai make ahulau.
E uhi mai no oia ia oe i kona mau hulu, A e holo no oe malalo iho o kona mau ehen; No ka mea, o kona oiaio, he palekaua ia, a he paku no hoi.
 
Aole oe e makau i ka mea hooweliweli i ka po; Aole hoi i ka pua e lele ana i ke ao;
Aole hoi i ka mai make e holoholo ana maloko o ka pouli; Aole no hoi i ka mai luku e hooneoneo ana i ke awakea.
E hina no ka tausani ma kou aoao, A me na legeona ma kou aoao akau; Aole nae e bookokoke aku ia oe.
E nana wale aku no kou mau maka, A e ike no oe i ka hoopaiia o ka poe hewa.
No ka mea, ua hoolilo no oe ia Iehova, kuu puuhonua, I ka Mea kiekie hoi, i wahi noho ai nou;
10 Aole oe e loohia i ka hewa, Aole e hookokoke mai ka mea ino i kou halelewa.
 
11 No ka mea, e kauoha mai no ia i kona poe anela nou, E malama ia oe ma kou mau aoao a pau.
12 E kaikai lakou ia oe, ma ko lakou mau lima, O kuia kou wawae i ka pohaku.
13 E hehi no hoi oe maluna o ka liona a me ka moomake; A e hahahi no hoi oe i ka liona opiopio a me ka moonui.
 
14 No kona hoopili ana mai ia'u, e hoopakele aku wau ia ia; E hookiekie aku no hoi au ia ia, no ka mea, ua ike mai oia i ko'u inoa.
15 E kabea mai no oia ia'u, a e pane aku au ia ia; Owau pu me ia maloko o ka popilikia; Na'u no ia e hoopakele ae, a e hoohanohano no hoi ia ia.
16 E hoonui aku au i kona mau la, A e hoike aku no hoi au ia ia, i kou hoola.