143
E HOOLOHE mai oe i ka'u pule, o Iehova, E haliu mai hoi i ko'u nonoi ana; A ma koa oiaio, a ma kou pono, e ae mai ia'u.
Mai hookolokolo mai oe i kau kauwa, No ka mea, aole o aponoia kekahi mea ola imua ou.
Ua hoomaau mai ka enemi i ko'u uhane; Ua ulupa oia i ko'u ola ilalo i ka honua; Ua hoonoho mai oia ia'u ma ka pouli, E like me ka poe i loihi ka make ana.
Ua maule no ko'u ea iloko o'u; Ua neoneo hoi ko'u naau maloko ia'u.
 
Ua hoomanao no wau i na la o ka wa kahiko; Ua noonoo no wau ma kau mau hana a pau; Ma ka hana o kou lima ua noonoo nui wau.
Hohola aku au i ko'u mau lima ia oe; Me he aina maloo la, ko'u uhane, i ka iini ia oe. Sila.
 
E hoolohe koke mai oe ia'u e Iehova, Ua maule ko'u uhane; Mai huna oe i kou maka ia'u, O like auanei au me ka poe iho ilalo i ka lua.
E haawi mai oe ia'u i ka hoolohe i kou lokomaikai i ke kakahiaka, No ka mea, ke hilinai aku nei au ia oe: E hoike mai oe ia'u i ke ala au e hele ai, No ka mea, ke hapai aku nei au i ko'u uhane ia oe.
E hoopakele mai oe ia'u i ko'u poe enemi, e Iehova; Ia oe no wau e holo ai, e huna mai oe ia'u.
 
10 E ao mai oe ia'u e hana i kou makemake, No ka mea, o oe no ko'u Akua, ua maikai no kou uhane; E alakai oe ia'u a iloko o ka aina pololei.
11 E hooikaika mai oe ia'u, e Iehova, no kou inoa; No kou pono hoi e hoopuka aku oe i ko'u uhane mawaho o ka pilikia.
12 Ma kou lokomaikai, e hooki ae oe i ko'u poe enemi, A e anai mai hoi i ka poe a pau i hoomaau mai ia'u; No ka mea, owau no kau kauwa.