HEPÜRAYUSIXI
Que Memüte'u'utüiyari
1
Cacaüyari pütatiutaxatüa nu'aya yaticuxatacacu
Cacaüyari meripai tinivacuxaxatüvacaitüni ta'uquiyarima, texaxatametemama yametecuxatacacu, yuxexuitü que memüte'upitüarie niuqui yücü mü'anene hepaüsita. Hicü tucari taparirümecacu pütatiutaxatüa tame, yaticuxatacacu que mü'ane nu'aya mühücü püta. Mücü yunive caniucayasa hesiena mütinaquenicü naitü. Mücü 'inetüacu meta Cacaüyari caninetüani tita 'amüticuma. Mücüsie que mütixavatü canimasiücüni que mütimarive Cacaüyari, Cacaüyari cani'inüarieyatüni que mütivaiyacü. Naime meta püratücü yuniuqui mütürücaüyecü. Mücü yücümana 'aixüa 'iyurieca tita 'axa temüte'uyuri hepaüsita mütasi'itienicü, 'ana que mü'ane mümarive serieta nayerüni muyuavisie.
Nu'aya püve'eme, niuqui tuayamete taheima miemete hepaüna mecave'emetücacu
Mücü niupitüarieni yemecü mümarivanicü que mü'ane mühücü, peru taheima miemete niuqui tuayamete hepaüna mepücate'upitüarie. Yaxeicüata ve'emetütü nayani, müme hepaüna mecave'emetücacu. Queri Cacaüyari müpaü titahüavive niuqui tuayamete xeime heiva, müpaü ticühüavetü,
'Ecü pepünenive,
Hicü 'a'uquiyari nepaneyeitüa,
'utaitü. Nusu queri 'utayü,
Ne 'uquiyarieya nepayani,
Mücü nenive payani,
'utaitü. Masi tucari hepaüsita ticuxatatatü quepaucua cuiepa mi'atüani yumatüari müpaü püta canaineni,
Yunaitü Cacaüyarisüa miemete
Niuqui tuayamete
Meque'ineneviyani,
'utaitü. Quepaucua niuqui tuayamete müvaxata müpaü paine,
Yuniuqui tuayamete
'Eca nivarayeitüvani,
Yutupirisixima meta
Tai nerücuari nivarayeitüvani.
Yunive püta xatatü müpaü paine,
'Ecü Cacaüyari 'a'uveni haque pemüra'aita
Yuheyemecü 'apuve,
Canixeuraüyeni
'A'isü pemacue'e pemüti'aitamecü
'Inüari canihücütüni
Heiseriemecü que pemüticamie 'ecü.
Pepinaqui'erie tita mütiheiserie,
Pepi'uxive'erie tita 'aisica mütitisana.
Cacaüyari 'acu
Que mü'ane mü'acacaüyari
Pümasi'anayexei,
Temavierica masipitüatü
'Inüaritüme
'Ahamicuma cavaratahüavetü.
10 Müpaü paineta,
'Ecü Ti'aitame sutüapai pepicaque cuie,
Muyuavi peputavevie 'amamacü.
11 Mücü pütiyünare
'Ecü püta 'apeniuvemücü.
'Ixuriquipaü mücü naitü nitaye'irimücü.
12 Muyuavi pepütatuna 'ücaripaü
Camixapaü püpasieni.
Masi 'ecü yaxeicüa pe'anetü pepü'ahayeva,
'Atucari pücatixüni.
13 Queri hasuacu titahüavive niuqui tuayamete xeime müpaü ticühüavetü,
Neserieta mexicuxi quenacani
Memümasi'aca'unie nemüva'atüani 'ahetüa.
14 Camüsü niuqui tuayamete yunaitü 'iyarite mecanihümetüni, Cacaüyari memütupirisiximama. Mepütanü'ariva memüvaparevienicü müme vahesie mütinaquirüme memütavicueisitüarienicü.