13
Que müreuyevese yamütiyurienenicü Cürisitusie tiviyatü
Xepücatehayevani xevanaqui'erietü 'ivamarixi. Xepücatehatütümaiyani xemüvatanaqui'erienicü teva quiecatari. Müpaü meteyurietü hipatü mepüvarutanaqui'erie niuqui tuayamete 'asimecatemaitü.
Xequenivara'erivani que mü'ane memanutaxüriya, vahamatü xemanutaxüriyapaü xeteyumaitü. Xequenivara'erivani müme 'axa memü'itüariexime müpaü xetemaitü, xemeta yuvaiyaricü xemu'uvacü.
Teüteri xüca meneneüqueni, 'aixüa mequetexeiyarieca naime hepaüsita, peru me'itiyatücaitü xeicüa mepüyucumaüvani. Mesü, Cacaüyari tatacuri canivapitüamücü müme memicumaüva que mü'ane mücava'üya mücavacüna, memicumaüva xeime 'üyaya, peru müme memü'itiya pücatixaü.
Müpaü xequeteneu'uvani tumini xecahive'erietü. Xequenenaqui'aca xeheixeiyatü tita xemütehexeiya. Mücü canihücütüni que mü'ane müpaü mutayü, Ne yemecü nepücamasihayevani 'axaütame, nepücamasicu'erieni hasuacu. 'Ayumieme tecamamatü müpaü teputiyuane,
Ti'aitame canihücütüni que mü'ane münesiparevi.
Nepücamaca,
Quesü nesi'uyurieni tevi.
Xequenivara'erivatü müme memütexe'aitüacai. Que memü'anenecai, Cacaüyari niuquieyacü mepütexe'utaxatüa. Xevara'erivatü que memüte'utiparixü, müpaü que memüte'u'uvacai, xequeniva'üqueni yuri que memüte'eriecai.
Quesusi Cürisitu meripai hicüta yaxeicüa cani'aneni, yuheyemecüta. Tevapai xepücayuvitünüa, 'üquisica yücü 'aneneme xepüca'enietüveni hipame vayeiyarisie mieme. 'Aixüa caniyümücü yu'iyarisie müseiriyarienicü 'iya 'aixüa tiuca'iyaricacu, peru 'icuaicü hasuacu pücaseiriyarieni. Müme 'icuaisie meteviyatü memu'uva havai mepüca'upareviya.
10 Tame mürayutimavatüre tecanexeiyani. Mana mieme memütecuacacü heiserie mepücahexeiya müme memütemava 'ixuriqui tuquiyarita miemecü. 11 Mara'acame cuini mieme mühüritüarie Tuqui Müpasieta quepaucua mi'atüva vatevama vaxuriya 'aixüa miyurienicü tita 'axa memüte'uyuri, caxari mana pütaiyari quiecari tesita. 12 'Ayumieme Quesusita quitenie 'aurie pütiucuinixü tacua, Cacaüyarisie mieme müvapatanicü teüteri, mücü mumieriecü. 13 Hicümü hesüana tepüyehu quiecari tesitapai, niuquimarica tenevietü hepaüna. 14 'Ena cuiepa tepücaheixeiya quiecari 'emütiterive. Tepitacuevie quiecari xevitü 'umamie. 15 'Ayumieme mücü tasipareviecacu, tamavari teque'ivevirieca Cacaüyari taheyemecü, 'aixüa te'utiyuatü hepaüsitana. Tateta mayeneicacü tequetahecüatani hesüana temiemetütü que mü'ane mühücü, mücü canihücütüni tamavari. 16 Mücü meta, xepücatehatütümaiyani 'aixüa xemüteyuriecacü xemüteyumicuanicü. Mavari müpaü mü'ane pinaque Cacaüyari.
17 Yaxequetenecahuni que memutiyuane müme memütexe'aitüa, xeva'enietü. Müme mepi'üviya xe'iyari müpaü metemaitü, yühüritüarica hepaüsita memüta'ivaviyarienicü. Müpaü xequeteniva'enieca, müme müpaü memüte'uximayacacü meyutemamavietü, me'uti'aivatü memücayüacacü. Me xüca xevahiveritüaca, xeme masi xepücapareviyani.
18 Tahesie mieme xequeneyunenevieca. Tame müpaü tepütetamate, ta'iyari 'aixüa pü'ane 'asipücahaine, naimecü temütavaüriyacü 'aixüa 'anemecü temeu'uvanicü. 19 Nepüxetuica müpaü xemüteyuriecacü masi yemecü, cuitüva xemüpitüarienicü tahüxi temutinenierecü.
'Aixüa que mutayü 'aixüa memü'itüarienicü, que mütivaruvaüritüa
20 Que mü'ane Cacaüyaritütü mütasipitüa ta'iyarisie temüca'uximatüariecacü, que mü'ane müquite vasata menayevitü muxasi vahüveme mümarive Tati'aitüvame Quesusi, mücü 'itaseiriyaca türatu yuheyeme 'amuve mücü xuriyayacü, 21 mücü xüca xe'aye'atüani que mütinaque yaxemüteyuriecacü naimecü 'aixüa xeteyurietü, mücü xüca xeyuitüani xeminaqui'aritüanicü que mütixexeiya, Quesusi Cürisitu xepareviecacu. Mücü hepaüsita 'aixüa queticuxaxasivani yuheyemecü. Müpaü xeicüa cani'aneni.
22 Ne'ivama nepüxetuica, xequeneuyuvaüriya xemi'enienicü neniuqui que nemütixetuica. Yapaümemecü nepütixe'uta'utüiri. 23 Müpaü xequetenemaica, ta'iva Timuteu muxünariecü. Cuitü xüca nuani tahamatü tepüxexeiyayu tanaitü.
24 Xequenivavaüritüaca yunaime memütexe'aitüa, yunaime Cacaüyari teüterimama. 'Itariya cuieyarisie miemete mepüxevaüritüa.
25 'Aixüa xüca tiuca'iyarini yunaime xehesie mieme. Müpaü xeicüa.