האיגרת אל־העברים
1
לפני שנים רבות דיבר אלוהים אל אבותינו באמצעות הנביאים בדרכים שונות, וסיפר להם, שלב אחרי שלב, על תוכניותיו.
אך עתה, באחרית הימים, דיבר אלינו אלוהים באמצעות בנו, אשר בידו הפקיד את הכול ועל־ידו ברא את העולם ואת כל אשר בו.
בן־האלוהים מקרין את זוהר כבוד האלוהים; הוא צלם תכונותיו של אלוהים, ובכוח דברו הוא נושא את העולם כולו. לאחר שהקריב את עצמו למעננו, כדי לטהר אותנו מחטאינו, עלה בן האלוהים למרומים וישב לימין האלוהים. בזאת הוכיח שהוא בעל חשיבות גדולה מכל המלאכים, ואלוהים אישר עובדה זאת כשהעניק לו את השם: ”בן־אלוהים“ – שם שלא הוענק לאף מלאך!
לאיזה מלאך אמר אלוהים אי־פעם:* 1‏.5 א 5 תהלים ב 7 ”בני אתה, אני היום ילדתיך“?, או 1‏.5 א 5 שמ״ב ז 14 ”אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן“? כשהציג אלוהים לפני העולם את בנו בכורו, את ישוע המשיח, אמר: 1‏.6 א 6 תהלים צז 7 ”השתחוו לו כל־מלאכי אלוהים“.
ועל המלאכים אלוהים אומר:§ 1‏.7 א 7 תהלים קד 4
”עושה מלאכיו רוחות,
משרתיו אש לוהט“.
אך לבנו הוא אומר:* 1‏.8 א 8 תהלים מה 7‏-8
”כסאך, אלוהים, עולם ועד,
שבט מישר שבט מלכותך.
אהבת צדק ותשנא רשע,
על כן משחך אלהים אלהיך
שמן ששון מחבריך“.
10 גם במקום אחר אנו מוצאים רמז לעליונותו של הבן: 1‏.10 א 10 תהלים קב 26‏-28
”אתה, אדוני, לפנים הארץ יסדת,
ומעשה ידיך שמים.
11 המה יאבדו, ואתה תעמד;
וכולם כבגד יבלו.
12 כלבוש תחליפם, ויחלפו.
ואתה הוא ושנותיך לא יתמו“.
13 האם אמר אלוהים אי־פעם לאחד המלאכים את אשר אמר לבנו: 1‏.13 א 13 תהלים קי 1
”שב לימיני עד אשית ‎ א‎וֹיְבֶיךָ הֲד‎וֹם לרגליך“?
14 לא! כי המלאכים הם רק רוחות שרת, אשר נשלחו לעזור ולהשגיח על העתידים להיוושע.

*1:5 1‏.5 א 5 תהלים ב 7

1:5 1‏.5 א 5 שמ״ב ז 14

1:6 1‏.6 א 6 תהלים צז 7

§1:7 1‏.7 א 7 תהלים קד 4

*1:8 1‏.8 א 8 תהלים מה 7‏-8

1:10 1‏.10 א 10 תהלים קב 26‏-28

1:13 1‏.13 א 13 תהלים קי 1