2
Jonah kah Thangthuinah
Jonah tah nga bung khui lamloh a Pathen BOEIPA taengah thangthui. Te vaengah,
“BOEIPA te kamah kah citcai lamloh
ka khue tih kai n'doo coeng.
Saelkhui bung khui lamloh bomnah
kam bih vaengah ka ol na yaak coeng.
Kai he tuipuei tuilung neh tuiva laedil la nan voeih.
Kai he na tuiphu boeih loh m'vael tih
na lungkuk loh kai soah n'thing.
Tedae, “Kai tah na mikhmuh lamloh kai n'haek cakhaw,
na hmuencim bawkim te paelki ham ni ka koei,’ ka ti.
Kai he tui loh ka hinglu duela a li tih,
tuidung loh kai m'vael. Carhaek loh ka lu a bol.
Tlang yung duela ka suntla tih
diklai loh a thohkalh te kai ham kumhal duela a kalh.
Tedae ka Pathen BOEIPA loh ka hingnah he
vaam lamloh na doek.
Kai lamkah ka rhae vaengah
BOEIPA te ka hinglu neh ka poek.
Namah kah hmuencim bawkim ah
ka thangthuinah te namah taengla ham pha.
A honghi aka ngaithuen rhoek loh a poeyoek la
a sitlohnah a hnawt uh.
Tedae kai tah namah taengah
uemonah ol neh kan nawn vetih ka caeng bangla
BOEIPA lamkah khangnah te ka thuung ni,” a ti.
10 Te phoeiah BOEIPA loh nga te a uen tih Jonah te laiphuei dongah a tha.