3
Khrihca Khuiawh Phekbonaak
Koeinaakhqi, myihlak thlangkhqi venawh awikqawn amyihna nami venawh ap kqawn nyng, cehlai pumsak thlangkhqi venawh kqawn amyih nani kak kqawn hy, Khrih-awh nasen thlangkhqi venna kqawn amyih na. Buh am nawh, suktui ing ni ka ni cawm khqi hun, buh nami ai thai hlan adawngawh; tuhawm am ai thai hlan uhyk ti. Pumsak thlangna awm hun uhyk ti. Naming lakawh yytnaak ingkaw oelh qunaak a awm adawngawh pumsak thlangna awm unawh khawmdek thlangna am nami awm nawh nu? Pynoet ing, “Kai taw Paul a bawng ni,” pynoet bai ing, “Kai taw Apollo a bawng ni,” nami ti khui pumsak thlangna am nami awm nawh nu?
Apollo ce a u nu? Paul taw a u bai nu? Nangmih ing namik cangnaak thai aham Bawipa ing bibi a peek qip tyihzawihkhqi boeih ni. Cei 18.4-11; Cei 18.24-28.Kai ing saw nyng, Apollo ing tui syp hy, cehlai ak tai sakkung taw Khawsa ni. Cedawngawh ak sawkung ingkaw ak sypkung ce ikawna am awm hy, Khawsa doeng ing ni, a cawt sak. Ak sawkung ingkaw ak sypkung ang cainaak taw pynoet ni, a ni bibinaak amyihna cekqawi ing zoepeek kutdo ce hu bit kawm nih. Ikawtih kaimih taw Khawsa bibi pyikung na awm unyng saw; nangmih taw Khawsa lo na, Khawsa im na awm uhyk ti.
10 Khawsam qeennaak ka venawh a ni peeknaak amyihna, im ak sa thai amyihna kai ing lung im khoeng nyng, thlak chang ing ce lungkhoeng awh im sa hy. Cehlai im ak sakung ing ikawmyihna im a sak tice ngaihta seh. 11 Ikawtih thlang pynoet ing lung a khoeng coeng awhtaw thlak chang ing ce ak khanawh lung ak chang am khoeng thai voel hy, cawhkaw lungkhoeng cetaw Jesu Khrih ni. 12 Ce lungkhoeng ak khanawh u ingawm sui, ngun, lung a phuktlo, thing, cangzing ing im a sak awhtaw, 13 thlang boeih a bibi ce dang kaw. Khawnghi ing dang law sak kaw. Maina dang law sak nawh; ce a mai ing thlang boeih a bibi ce ikawmyih bibi aw tice dang law sak kaw.
14 U myih awm cawhkaw a im sak ce ang dyih poe awhtaw, zoepeek kutdo ce hu kaw. 15 Cehlai im ce a uih boeih awhtaw hlawng boeih kaw, amah taw loet hly hlai hy, mai kqawng anglakawhkawng ak loet amyihna awm kaw. 16 Khawsang Myihla nangmih ak khuiawh a awm adawngawh, nangmih taw Khawsa a bawkim na awm uhyk ti, tice am nami sim nawh nu? 17 U ingawm Khawsa a bawkim ce a hqe awhtaw, Khawsa ing anih ce hqe lawt kaw; kawtih Khawsa a bawkim taw ciimcaih hy, cawhkaw bawkim taw nangmih ni.
Thlanghqing Cyihnaak
18 Na mimah ingkaw na mimah koeh thai qu na uh. Nangmih anglakawh u ingawm tuh tloek awhkaw cyihnaak awh amah ingkaw amah ce thlakcyi na ang ngai qu awhtaw, thlakcyi na a awmnaak aham “thlakqaw” na awm seh. 19 Ikawtih ve khawmdek cyihnaak ve Khawsa mik huh awhtaw qawnaak nani a awm. “Thlakcyikhqi ce a mimah a thainaak awh aawk sak khqi hy,” tinawh qee amyihna, 20 cekcoengawh, Bawipa ing thlakcyikhqi ak poeknaak ve a hqawng a h qap nani a awm hy tice sim hy,” tinawh awm bai hy. 21 Cedawngawh, thlanghqing awh ve ikaw awm oek qu aham am awm hy! Ik-oeih boeih ve nangmih aham ni, 22 Paul awm Apollo awm am awhtaw Cepha awm, khawmdek awm hqingnaak awm thihnaak awm tuh kawkkhqi awm haiben awhkawk khqi awm – nangmih boeih aham ni, 23 nangmih awm Khrih a koena awm u tiksaw Khrih taw Khawsa koena awm hy.

3:6 Cei 18.4-11; Cei 18.24-28.