16
Khawsak Thlangkhqi Caawinaak
Khawsak thlangkhqi caawinaak awh ve: Galatia thlangboel a venawh sai aham kak kqawn peek amyihna nangmih ingawm sai lawt lah uh. Khawnghi khqih nyn awhkaw khawnghi lamma cyk awh, nangmih boeih ing tangka nami huh ak khuiawh kawng hoep unawh, cun uh, kai ka law awh ce tangka cawi koeh ngaih voel seh nyng. Kai ka pha law awh ce, nangmih ing namik tyh thlang ce capat ing Jerusalem na nangmih a kutdo ce thak sak bit kawng nyng. Kai awm ceh aham ka awm awhtaw cekkhqi mi cet haih vang nyng.
Paul Khawlawng Ceh Ham Cai Hy
Makedonia qam awhkawng nangmih a venna law kawng – Ikawtih Makedonia qam awhkawng ni ka ceh hly. Nangmih a venawh a khoeh taw awm hyn mai kawng, chikca khuiawh taw nangmih a venawh awm mai kawng nyng, cawhni nangmih ing hana ka ceh awh awm lam lak awh nami ni bawm hly thai hy. Tuh taw nangmih huh aham ngaih hlan nyng saw nik kankhqi hun nyng: Bawipa ing tyng hy a ti awhtaw, nangmih a venawh awm hun kawng, tinawh ngaih-u nyng. Lev. 23.15-21; Deut. 16.9-11. Cei 19.8-10.Cehlai Efisa khaw awh Pentikost nyn dy awm kawng nyng, cawh kai aham a phu ak awm bibi thainaak aham chawh awng qu hy, cehlai kai anik oelh awm thlang khawzah awm hy. 10 Timote a law awhtaw, nangmih a venawh a awm awh kqihnaak ama taaknaak aham ak nepna toek law uh, anih ingawm kai amyihna ni Bawipa bi ce a bi lawt hy. 11 U ingawm anih ce a do kaana awm aham am awm hy. Ka ven a pha lawnaak tlaih aham ak nepna tyi law uh. Anih ingkaw Koeinaakhqi ce kai ing a nang ngaih-u kawng. 12 Ni koeinaa Apollo akawng: Koeinaakhqi mi nangmih a venna ceh aham anih ce kai ing kqawn pe nyng. Tuh awhtaw ceh aham am ngaih ngai hyn hy, cehlai a hoengnaak awh law bit kaw.
Hukhit Awiyynnaak
13 Ak nepna ngaihta uh; cangnaak awh ak cak na dyi uh; pacawng thin ak cak na awm unawh, namik tha awm sak uh. 14 Ik-oeih soepkep lungnaak ing sai law uh. 15 Stephana ipkhui khaw taw Akhaia qam khui awh ak cangnaak lamnacyk na awm uhy tice sim uhyk ti, a mingmih taw thlakciimkhqi a bibinaak awh cak uhy. Koeinaakhqi, awi ni yn khqi nyng, 16 a mingmih amyihna bi ak bikhqi ce bawng unawh, bibi law uh. 17 Stephana, Fortunata ingkaw Akhaika mi ami pha law awh ce, nangmih a voet hlauhnaak ce a mingmih ing a ni bawm khqi dawngawh zeel nyng. 18 A mingmih ing kai ingkaw nangmih awm ni caih sak khqi hy. Vemih ak thlangkhqi taw ym aham awm hy.
Hukhit Kuttunaak
19 Asia qam awhkaw thlangboelkhqi ing kut nim tu uhy. Akuila ingkaw Priskili ing Bawipa awh zeel doena kut nim tuk khqi hy, a im awh amik cun thlangboel ingawm kut nim tuk khqi hy. 20 Vawh amik awm koeinaakhqi boeih ing kut nim tuk khqi hy. Pynoet ingkaw pynoet ak ciimcaih mawknaak ing mawk qu lah uh. 21 Kai, Paul ing kamah a kut qoe ing ve kut tunaak ca ve qee law nyng. 22 U ingawm Bawipa ce ama lungnaak awhtaw – anih ak khanawh seetnaak awm seh. Aw Bawipa, law lah! 23 Bawipa Jesu am qeennaak nangmih ak khanawh awm seh. 24 Khrih Jesu awh nangmih boeih boeih ni lung nak khqi nyng. Amen.

16:8 Lev. 23.15-21; Deut. 16.9-11.

16:8 Cei 19.8-10.