2
Cykcah Ham Awi Yyn
Lamma cyk awh, qeen thoehnaak, cykcahnaak, thlaktlo aham cykcahnaak ingkaw thlang boeih aham zeelawi kqawnnaak ce, ningnih ing qoep ang quinaak ing ngaihqep caana Khawsa kqihnaak ing ak ciim cana ni awmnaak thai ham, sangpahrangkhqi ingkaw saithainaak ak takhqi ham nami taak peek aham thoeh law nyng. Cetaw anik thaawngkung Khawsa poeknaak awh leek soeih nawh, ym ham tyyng soeih hy. Anih ing thlang boeih hulna a awm thainaak ham ingkaw awitak cyihnaak benna law aham ngaih hy. Ikawtih Khawsa pynoet awm nawh Khawsa ingkaw thlanghqing anglakawh dyihthing pynoet doeng awm nawh, cetaw thlanghqing, Jesu Khrih, thlang boeih boeih hulnaak hamna ak pee qu ing: cece amah a tym awh simsakna a awm ham tyyng ni. Ce hamna ak khypyikung ingkaw ceityihna tykna kak awm ni; (awitak kqawn nyng, ka qaai ap kqawn nyng;) cangnaak ingkaw awitak awh Gentelkhqi ak cawngpyikung na awm nyng.
Nu Ingkaw Pa
Kawsonaak ingkaw oelh qunaak a taak kaana pakhqi ing ami kut ak ciim ce soeng unawh amik cykcah aham ngaih nyng. Nukhqi ingawm ak boe ngai na thoeih ang cam qu unawh, a cyp a myih ing khaw sak doena, lusam tum nawh sui ing aw pale ing aw angki hinaak a phu ak tlo tlo ing aw thoeihcam qu aham am ngaih nyng. 10 Cehlai them leek sainaak ing, a cyp amyihna nu ing Khawsa a bawk aham awm hy.
11 Nu ing a awm dym doena awi ngainaak ing a cawng aham awm hy. 12 Nu ing cawngpyi aham ingkaw pa ak khanawh saithainaak taak aham am ngaih nyng; a awm dym aham awm hy. 13 Ikawtih Adam ni sai maana a awm, cekcoengawh ni Evi ce sai na a awm hy. 14 Cekcoengawh Adam ve thainaak na am awm nawh; nu ni thainaak na awm nawh thawlhnaak awh ang tluuk hy. 15 Cehlai cangnaak, lungnaak ingkaw ciimcaihnaak ta nawh, kawlung ak dyng cana a awm awhtaw ca taaknaak ak caming hulnaak ce hu kaw.