10
Paul Ing Bibi Tha A Lawhnaak
Kai Paul, naming lakawh thlang mik huhawh kawdungnaak ing ak awm, lak a hla awh nangmih anik poekkhqi ing, Khrih ak kawdawnaak ingkaw khawboe leeknaak ing ni thoeh khqi nyng; Ve khawmdek phung amyihna khaw ak sa myihna ak poekkhqi venawh thincaknaak ka taak amyihna nangmih a venawh am ka lawnaak ham nangmih a venawh qeennaak thoeh law nyng. Pumsa ing awm pai hlai unyng, khawmdek pumsa qaal amyihna qaal am tuk unyng. kaimih a phuqaakhqi ve ve khawmdek phuqaakhqi amni. Kaimih a phuqaa taw vawngpui ak hqe thai Khawsa thaawmnaak veni. Oelhnaakkhqi ingkaw Khawsa a cyihnaak ak oelh thainaak, poeknaakkhqi boeih boeih ce Khrih ak awi ngai aham sai unyng. Nangmih ak awi ngainaak ce a soep awh, awi amak ngai a sainaakkhqi ngainaak ce a soep awh, awi amak ngai a sainaakkhqi boeih boeih ce toel aham a oepchoeh na awmhly unyng.
Nangmih ingtaw ak khan ik-oeih doeng ce toek uhyk ti. U ingawm Khrih a koena awm nyng tice a sim ceet awhtaw anih amyihna ni kaimih awm Khrih a koena kami awm lawt hy tice ak poek tlaih aham awm hy. Nangmih ce hu benna ak dawh lat kaana hai benna taai sak aham Bawipa ing saithainaak ani peekkhqi a dawngawh kang oek qu awhtaw, ap chak nyng. Ka capat ing nangmih kqih sak aham am ngaih nyng. 10 Thlang pynoet ing, Anih a capatkhqi kqih nawh ak tha awm hlai hy, ak thlang pum ingtaw thlang awm am noeng nawh ak awih kqawnkhqi awm kawna am awm hy,” ti uhy. 11 Cemyih ak thlang ing veve sim seh nyng, nami venawh am ka awm awh capat awh awina ka awm amyihna nami venawh ka awm awhawm bibinaak ing awm kawng nyng.
12 Amah ingkaw amah ak zoeksang qukhqi mi nyhtah aham am ngaih unyng. Cekkhqi ing a mimah ingkaw a mimah ce ami nyhtah awh, am cyi uhy. 13 Cehlai kaimih taw, kaming oek qu hly kawi a voel na am oek qu kawng unyng, Khawsa ing ani peek bibinaak ak khui doeng ni ka ming oek qu hly, cawhkaw bibinaak ak khuiawh nangmih awm paa uhyk ti. 14 Khawteh na am oek qu hly unyng, nangmih a venawh am kami law mantaw oek qu hly mai hlai unyng, kawtih nangmih a venawh ang coeng thai khuina Khrih ak awithang leek ce ning zaak sak khqi hawh nyng. 15 Thlang a bibinaak ak khanawh am oek qu unyng. Kaimih ang ngaih-unaak taw, nangmih ak cangnaak ce taai nawh, kaimih a bibinaak awm nangmih anglakawh a kaunaak thai hamni, 16 cawhni nangmih a awmnaak a kil dyna awithang leek ve kamik khypyi hly thai hy. Thlak chang a bibinaak ce awh oek qu aham am ngaih unyng. 17  Jer. 9.24.Cehlai, Ak oek qu ingtaw Bawipa awh oek qu seh. 18 Ikawtih u awm amah ingkaw amah ak zoeksang qu thlang ce do na am awm nawh, Bawipa ing a zoeksang thlang ni ami do hy.

10:17 Jer. 9.24.