3
Hqingciimnaak Lam
Khrih awh thawhtlaih na nami awm hawh awhtaw, Khawsa a tang ben awh ak ngawi Khrih a awmnaak, khan benna kaw them awh namik kawlung ce ta lah uh. Khawmdek them awh kawlung taak kaana, khan ben nakaw ak awm them awh namik kawlung ce ta lah uh. Thi u tiksaw, nangmih a hqingnaak ce Khrih ingkaw Khawsa awh thuh na awm hawh hy. Nami hqingnaak Khrih ce ang dang law awh boeimang ak thlang na dang kawm uk ti. Cedawngawh, khawmdek themkhqi ikawmyih awm thih sak boeh boeh uh: nupa thawlhnaak, amni ciimnaak, hyy ngaihnaak, themche ngaihnaak ingkaw ak pyh ngaihnaak, vemyihkhqi ve myi bawknaak na awm hy. Vemyihkhqi awh ve, Khawsa ak kawsonaak pha law kaw. Vemih ik-oeih awh nangmih awm u tiksaw cet khawi uhyk ti. Cehlai tuh taw vemyih ik-oeihkhqi boeih ve nami qoeng aham awm hy: kawsonaak, kawtawknaak, thlang sawhnaak, thlang theetnaak ingkaw tyih ak awm awi qoe qoe ce nam kha awhkawng koeh cawn seh. Nami thlanghqing kqym a bibinaak ce nami qoeng hawh a dawngawh, pynoet ingkaw pynoet a venawh nami qaai koeh kqawn uh. 10 Saikung a myi ingkaw anik lo qu cyihnaak awh thaai sak na ak awm thlanghqing thaai ing thoeihcam qu lah uh. 11 Vawh Greek ingkaw Juda am awm nawh, chahhuiqeet ingkaw ama qeet awm am awm hy, thlak kqym, Skuthia, tamnaa ingkaw ak loet awm am awm hy, Khrih taw ik-oeih soepkep awh soepkep na awm hy.
Khrihca Khawsak
12 Cedawngawh, Khawsak thlang tyk, thlakciim ingkaw am thintlohnaak thlangkhqi na nami awm amyihna pynoet ingkaw pynoet qeennaak, kawdungnaak, ak kaina awmnaak, yhnaak ing thoeihcam qu lah uh. 13 Pynoet ingkaw pynoet yhthainaak ta law unawh, pynoet ingkaw pynoet ak khanawh kawseet naak na sai thawlh awhtaw qeenkhaw ngai law uh. Bawipa ing qeenkhaw ang ngai amyihna qeenkhaw ngai law uh. 14 Vemyih ik-oeihkhqi boeih coengawh lungnaak ing thoeihcam qu uh, ce ing ce zen qu unawh pynoet na cuut qu law uh. 15 Nangmih ak kawlung ce Khrih a ngaihqepnaak ing uk seh, pum pynoet a ke a bai na nami awm amyihna qoepnaak ing awm aham nani nangmih ce anik khy khqi. Zeelnaak awi kqawn uh. 16  Efes 5.19,20.Pynoet ingkaw pynoet cyihnaak boeih ing cuk am kik qu unawh naming toel qu awh nangmih ak khuiawh Khrih ak awi khawzah awm law sak uh, Saam laa sa unawh, laa saknaak ing Myihla ben laakhqi nami sak awh nak kawlung ing Khawsa venawh zeelnaak awi kqawn doena sai law uh. 17 Ikaw boeih awm nami sai awh, nak awih kqawnnaak ingkaw na them sainaak awh Bawipa Jesu ang ming ing sai law uh, Pa Khawsa venawh anih ak caming zeelnaak awi kqawn law uh.
Khrihca Imkhui
18 Zukhqi, Bawipa a awm amyihna, nami vaakhqi venawh pe qu lah uh. 19 Vaakhqi, nami zu ce lung law na unawh ak tlo aih na koeh zyi law uh. 20 Cakhqi, ik-oeih soepkep awh na nu ingkaw na pa ak awi ce ngai lah, kawtih vetaw Bawipa a ngaih ni. 21 Pakhqi, na cakhqi ak kawsonaak koeh sai law pe uh, amik kaw boet kaw. 22 Tamnaakhqi, ik-oeih soepkep awh khawmdek awhkaw nami boei awi ngai uh, thlang ak kawzeelnaak ham doengna thlang amik huh doengawh bi koeh bi unawh, Bawipa kqihchah doena sai law uh. 23 Ikawm nami sai taw, thlang a bi ak bi amyihna koeh poek unawh Bawipa bi ak bi amyihna na mik kawlung boeih ing sai law uh. 24 Bawipa venawh kaw kutdo qo pang hly kawi ce sim hawh uhyk ti. Boeikhqi bi ni nangmih ing nami bi uh. 25 U awm ik-oeih ak sai thawlh thlang taw a sai thawlh phu ce thung tlaih kaw, mikhaai toeknaak am awm kaw.

3:16 Efes 5.19,20.