6
Thlang Boeih Ham Themleek Sai
Koeinaakhqi, thlang pynoet mai awm a thawlh vik awhtaw, nangmih Myihla ben thlangkhqi ing kawdungnaak ing nami tlaih nami vawng aham awm hy. Cehlai na mimah ingkaw na mimah awm na ming ngaih ta uh, cemyih am awhtaw sykzoeknaak ak khuiawh tla lawt kawm uk ti. Pynoet ingkaw pynoet phyih qih leng qu lah uh, vemyihna ni Khrih anaa awi ce nami soep sak hly thai hy. U ingawm amah ingkaw amah ce ikaw na awm a ma awm loei awh ak sang soeih na ak poek qu awhtaw, amah ingkaw amah ni ang thai qunaak hy. Thlang a hoei ing a bibinaak ce a noek a dak aham awm hy. Cawhtaw thlang ing ang nyhtah qu qee kaana, oek awm oek qu seh, kawtih thlang boeih ing a mimah a phyihqih ce phyih boeih aham awm hy. Toelnaak awi ak za ingtaw anih ak toelkung ing ik-oeih leek boeih ce a ning qek aham awm hy.
U ingawm koeh ni thai nak khqi seh nyng: Khawsa ve u ingawm qaih am qinna am sai thai hy. Thlang ing a saw ni a ah hly tlaih hy. Pumsa ngaih thawlhnaak ak saw ing, pumsa ben seetnaak ce aat lawt kaw; Myihla kawngaih ak saw ingtaw, Myihla awh kumqui hqingnaak ce aat lawt kaw. Them leek sainaak benawh tha koeh seet sak u sih, a qoeng kaana ni sai awhtaw a tym a khoek awh caang ce ni aat lawt bit kawm uh. 10 Cedawngawh a tym leek ni taak tloek awh, thlang boeih a venawh them leek sai u sih, ak cangnaak ipkhui kaw thlangkhqi aham na sai khqoet u sih.
11 Toek lah ka kut qoe qoe ing calung ak bau soeih na ka ni qee law peek khqi ve! 12 A chang benawh leeknaak sai aham ak ngaihkhqi ing nangmih ce chahhui qeet sak ngah ngah aham ngaih uhy. Vemyihna sai ham a mi ngaihnaak taw Khrih thinglam awh a khuikha ce a mik kqih a dawngawh ni. 13 Chahhui ak qeetkhqi ing zani anaa awi a mami hquut thai awh, nangmih a pumsa awh oek qu aham a mi ngaih awh nangmih ce chahhui qeet sak aham ngaih uhy. 14 Bawipa Jesu Khrih thinglam am awhtaw am oek qu qoe kawng nyng, anih awh khawmdek ve kai aham thinglam awh taai qu hawh hy, kai awm khawmdek aham thinglam awh tai qu hawh hy, kai awm khawmdek aham tai qu nyng. 15 Saithainaak tikaa taw chahhui qeet ve ikawna am awm nawh, chahhui am qeet awm ikawna am awm hy. 16 Vawhkaw hquisawinaak ak hquut Khawsa koe Israel thlangkhqi venawh, ngaihdingnaak ingkaw qeennaak awm seh.
17 A hukhit awhtaw, Jesu hatnaak ce ka pum awh ka taak hawh dawngawh, u ingawm kyinaak koeh ni pe voel seh nyng. 18 Koeinaakhqi, Bawipa Jesu Khrih am qeennaak ce nangmih ang Myihla awh awm seh nyng. Amen.