13
Atym Boeih Hatnaak
Bawkim awhkawng ak cawn awh, a hubat thlang pynoet ing a venna, “Cawngpyikung, toek lah! Lung ingkaw im a leek aih awm!” tina hy. Jesu ing, “Vawhkaw im ak bau soeih soeih khqi my? Cehlai vawhkaw lung ami khoengkhqi pynoet ca awm a sim kaana ak awm pynoet awm am awm kaw,” tina hy.
Bawkim a dan awh Olive tlang awh ang ngawih awh, Piter, Jakob, Johan ingkaw Andru mihkhqi ing ang hyp na doet uhy, “Vawhkaw ve ityk awh a awm kaw? Cekkhqi boeih a cup tawm awh ikawmyih hatnaakkhqi nu a awm kaw? tina uhy. Jesu ing a mingmih a venawh: “Thlang ing a mami thailatnaak khqi ham ngaih ta lah uh. Kai ang ming ing thlang khawzah law kawm usaw, 'Kai ve anih hawh ni,' tinawh thlang khawzah thailat na kawm uh. Qaal tuknaak ingkaw qaal tuknaak awithang na ming zaak awh, koeh cat uh. Cemyihkhqi ce ak awm hly kawi qoe ni, cehlai a dytnaak ce law hyn kaw. Peng ingkaw peng tuk qu kawm nih saw qam ingkaw qam tuk qu kawm nih. Hun ak chang chang kqang lipii tlai kaw, khaw se kaw. Vemyihkhqi ve naa awm tlawh ak kqannaak hyn ni. Cedawngawh ngaihta lah uh. Nangmih ce awih kqawnnaak a hun awh ni tukkhqi kawm usaw, sinakawk awh ni vyk nik paai khqi kaw. Kai a dawngawh qam ukkungkhqi ingkaw sangpahrangkhqi haiawh simpyikung na nami awmnaak thai aham dyi kawm uk ti. 10 Awithang leek ve penglum thlang a venawh kqawn lamma na awm hyn kaw. 11 Thlang ing nim tuk khqi nawh awidengnaak a ni khyn khqi awh, “Ikawnu kak kqawn hly? tinawh ngaih koeh kyi sak uh; cawh a ni sim sakkhqi ce kqawn kawm uk ti; ak kqawnkung taw nangmih am nawh, Ciim Myihla ni. 12 “Him qu hamna a koeinaa pa ing a koeinaa pa nawn, a pa ing a ca nawn ce thlang a kut awh pe kawm uh, cakhqi ing ami nu ingkaw ami pakhqi ce qaal na kawm usaw thih sak aham thlang a kut awh pe kawm uh. 13  Mat 10.22.Kang ming ak camawh thlang boeih ing ni sawh nak khqi kaw, cehlai a dytnaak dy ak yh ing thaawngnaak hu kaw.
14 “Amang dyihnaak man awh ak dyi, 'Tuih ak cu, thlang ak hqe,' ce nami huh awh - ca ak noetkung ing zasim seh - Judah awh ak awm thlangkhqi ce tlang na cen useh. 15  Luke 17.31.Iptih na ak awm ing ipkhui nakaw ik-oeih lawh aham koeh nuk kqum seh. 16 Lo na ak awm ing hi ak lo na imna koeh hlat voel seh. 17 Ak phyihsukhqi ingkaw naaca ak takhqi ham ce a tym ce ikawmyihna nu a kyi hly hy voei! 18 Ce a tym ce chikca awh ama pha lawnaak aham cykcah lah uh, 19 Ikawtih cetloek awhkaw kyinaak ce ak cyk ca awhkawng tuhdy amak awm man kyinaak na awm kaw - cemyih ce ityk awh awm am awm hly voel qoe bai hy. 20 Bawipa ing ce a khawnghi ce ama tawi sak mantaw, u awm am loet tikaw. Cehlai ak tyhkhqi, amah ak tyhkhqi ak caming ce a khawnghi ce tawi sak hy. 21 Cawh u ingawm nangmih a venawh, 'Toek lah uh, vawh ni Khrih a awm hy!' am awhtaw, 'Toek lah cawh ni a awm hy ce!' a ni tinaak khqi awh ce koeh cangna uh. 22 Ikawtih Khrih-na ak sa qu ingkaw tawngha qawlkhqi ce awm kawmsaw kawpoek kyi ik-oeihkhqi ingkaw hatnaakkhqi ce sai kawm uh, ang coeng thai man, ak tyh thlangkhqi awm qaai na kawm uh. 23 Cedawngawh nami cyih ta lah uh; a soep a kep nik kqawn pek khqi oet oet hawh nyng.
24 Cehlai cemyih kyinaakkhqi ce a law coengawh, “Khawmik ce than kawmsaw, pihla ingawm am vang voel kaw; 25  Is. 34.4; Awph 6.13; Joel 2.10.aihchikhqi ce khan nakawng tla kawm usaw, khan nakaw saithainaakkhqi ce tyyn kaw,”. 26  Dan. 7.13; Awph 1.7.”Cawh thlanghqing Capa ing boeimang thaawmnaak ing myi ak khan awh a law ce thlangkhqi ing hu kawm uh. 27 Anih ing ak khan ceityihkhqi ce tyi kawmsaw khawmdek kili awhkaw ak tyh thlangkhqi ce khawmdek a dytnaak awhkawng khawk khan a dytnaak dyna cawi sak kaw.
Thai Thing Awh Nyttahnaak
28  “Thai thing awhkaw nyhtahnaak ve cawng lah uh: a baai keh nawh a hahno ang cawn law awhtaw, khawhqai tym zoe hawh hy, tice sim uhyk ti. 29 Cemyih lawtna, ve ik-oeihkhqi ve a awm law awh ce, anih a lawnaak taw zoe hawh nawh, chawmkeng awh dyi hawh hy tinawh sim uh. 30 Awitak ka nik kqawn peek khqi, Vawhkaw ik-oeihkhqi a pha hlan dy taw, ve a khuk awhkaw thlangkhqi ve am khum tikaw. 31 Khawk khan ingkaw khawmdek taw khum hly hlai hy, kak awi taw ityk awh awm am qeng tikaw.
32  Mat 24.36.“Ce khawnghi ce u ingawm am sim hy, khawk khan nakaw khan ceityihkhqi ingawm, Capa ingawm am sim hy, Pa doeng ing ni a sim. 33 A tym ce am nami sim a dawngawh, naming ngaih ta unawh a hylthyl na awm lah uh. 34 Ce a tym taw thlang pynoet khaw lawng hla na ak cet ing myih kaw: Anih ing a im ce a tyihzawihkhqi venawh cehta nawh, thlang pynoet boeih a venawh ami sai hly kawi ce pek khqi qip qip hy, cekcoengawh chawmkeng ak qehkung a venawh ang ngaih ta nawh qeh phaat aham kqawn pehy. 35 “Imkung ityk awh a law kaw, tice am nami sim a dawngawh ngaihtaak doena qeh lah uh - khawmy ben awh nu, thanlung awh nu, aaikhawng awh nu, khawdai tawm awh nu a law kaw, tice am sim uhyk ti. 36 Anih ce a pha law awh, nangmih nami ih ce koeh hu seh. 37 Nangmih a venawh kak kqawn law ve, thlang boeih a venawh kak kqawn hawh ni: 'ngaihtaak doena qeh lah uh,” tinak khqi hy.

13:13 Mat 10.22.

13:15 Luke 17.31.

13:25 Is. 34.4; Awph 6.13; Joel 2.10.

13:26 Dan. 7.13; Awph 1.7.

13:32 Mat 24.36.