4
Aw ka dyngnaak Khawsa, ka nik khy awh ce oei lah. Ngaih kyi ing ka awm awh ngaihqepnak ni pe lah; nim qeen nawh kak cykcah awi ning ngai pe lah. Aw thlangkhqi, ka boeimangnaak ve han dy awh nu chahqai na naming coeng hly sak hy voei? Han dy awh nu oek thawlhnaak ce lungna unawh, amak thym khawsa ce nami sui khak kaw? Bawipa ing amah ben awh ak ypawm thlangkhqi ce amah aham hoep hawh hy ti sim lah uh; kak khy awh Bawipa ing kak awi za kaw. Efes 4.26.Namik kaw a sonaak awh koeh thawlh uh; ihkhun awh naming zaih awh namik kaw poek hqeet unawh awm dym uh. Ak thym bulnaak ce nawn nawh Bawipa ce ypna lah. U ing nu them leek a nim huh lah voei?” thlang khawzah ing ti uhy. Aw Bawipa na haai vangnaak ce kak khanawh be sak lah. Caang ingkaw misur thaih ami zen awhkaw zeelnaak anglakawh, kak kawlung ve zeelnaak ak bau soeih ing be sak khqpet hyk ti. Zaih nyng saw ngaihding cana ip hly hawh nyng; Aw Bawipa ka loetnaak taw nang doek khoeih ni.

4:4 Efes 4.26.