43
Aw Khawsa, ka thymnaak ve dang sak lah, Khawsa amak sim pilnam anglakawh ka thymnaak ve nik kqawn pyi lah; qaai ak kqawnkhqi ingkaw thlakche kut khui awhkawng ni hul lah. Nang taw Khawsa ka vawngcak na awm hyk ti. Ikawtih na ni qoek vik? Ikawtih ka qaalkhqi ing ni nam qap nawh ngaihkyi ing ko doena kang pla khing kaw? Na vangnaak ingkaw nak awitak ce tyi nawhtaw, cekqawi ing ni sawi lah seh; cekqawi ing na awmnaak tlang ciim na ni ceh pyi lah seh. Cawhtaw Khawsa a bawkthang a awmnaak, ka awmhlynaak ingkaw ka zeelnaak Khawsa venna cet kawng. Aw Khawsa, ka Khawsa nang ce tingtoeng ing nim kyihcah vang. Aw ka hqingnaak ikaw tinawh nu nang ngam hqoeng vik? Ikawtih kak kawk khuiawh ngaihang tum na na awm? Bawipa awh ngaih-unaak ce ta lah, anih taw kam kyihcah hly dawngawh, ka hulkung ingkaw ka Khawsa ce.