54
Aw Khawsa, nang ming ing kai ve ni hul lah; nak thaawmnaak ing ak thym na awi kqawn law lah. Aw Khawsa, kak cykcahnaak ve za law nawhtaw; kam kha awhkaw awi ve ngai law lah. Thlak changkhqi ing ni tuk unawh; qeennaak amak ta thlangkhqi Khawsa kawna amak sui thlangkhqi ing ka hqingnaak doen law uhy. Khawsa taw anik hulkung na awm tak tak nawh; Bawipa taw kai anik dylkung na awm hy. Kai anik kqawn seetkhqi ce seetnaak ing zeen khoep seitaw; na ypawmnaak ing cekkhqi ce hqe seh. Na venawh kamah ak kaw sim ing bulnaak sai vang nyng; Aw Bawipa, nang ming kyihcah ve a leek dawngawh nim kyihcah vang nyng. Ikawtih, anih ing ka kyinaak boeih ak khui awhkawng nik dawk nawh, ka mik ing ka qaalkhqi ce noengnaak ing toek hy.