56
Aw Khawsa, nim qeen cang lah, thlak chekhqi ing nik thla khqek khqek unawh; ang qui na ni tuk khqoet khqoet uhy. Kai anik kqawn seetkhqi ing ang loet na ni hquut unawh: thlang khawzah ing oek qu doena kai ni tuk uhy. Kai ing kak kqih awh, namah ce ni ypna vang. Ak awi kam kyih peek ce, Khawsa ni, Khawsa ni ka ypnaak; ap kqih tikawng. Ak thi thai thlanghqing ing ikaw ani tinaak tang kaw? Myngawi kak awi ni hawi pe unawh; kai tlawh peek aham doeng na ni teng uhy. Ka hqingnaak him aham za qu unawh, ni mah unawh ka khaw kan qym halal uhy. Cekkhqi ce ikawmyih na awm koeh loet sak khqi; Aw Khawsa, nak kawsonaak ing pilnam thlang zawk sak lah. Ka lungnat ve khoem lah; na cak-chawi awh ka mikphli tui ve qee lah - na khoemnaak cauk awh cekkhqi ce ak awm nu? Qeennaak thoeh doena nang ka nik khy awh ka qaalkhqi ce hlat kawm uh. Cawhtaw Khawsa taw kai a koe ni tice sim hawh kawng nyng. 10 Ak awi kam kyih peek ce Khawsa, ak awi kam kyihcah peek ce Bawipa ni. 11 Khawsa ce ka ypnaak dawngawh; ap kqih kawng. Thlanghqing ing kai ikaw ani tinaak tang kaw? 12 Aw Khawsa, na venawh awi kam law nyng; ymnaak ik-oeih ce na venawh nawn law kawng. 13 Ikawtih, thihnaak awhkawng ni loet sak hyk ti, hqing vangnaak Khawsa haaiawh ka cehnaak thai aham ka khaw ve am bah sak hyk ti.