67
Khawsa ing nim qeen seitaw zoseennaak ni pe seh nyng, a haai ce ningnih ak khan awh vang sak seh nyng, Na lamkhqi ce khawmdek awh sim na awm seitaw, na hulnaak ce pilnam thlang ing sim seh nyng. Aw Khawsa, thlangkhqi ing nang ce nim kyihcah u seh nyng; thlang boeih ing nang ce nim kyihcah u seh. Pilnamkhqi ak thym na uk tiksaw, khawmdek awhkaw thlangkhqi ce sawi hyk ti. Aw Khawsa, thlangkhqi ing nang nim kyihcah u seitaw; thlang boeih ing nang ce nim kyihcah u seh. Cawhtaw khawmdek ing ak thaih thawt sak kawmsaw, Khawsa, ningnih a Khawsa ing zoseennaak ni pe kaw. Khawsa ing ningnih ce zoseennaak ni pe kawmsaw, khawmdek a dytnaak awh ak awm thlangkhqi boeih ing anih ce kqih hawh kawm uh.