75
Aw Khawsa, na venawh zeelnaak awi kqawn unyng, nang ming a zoe dawngawh, zeelnaak awi kqawn unyng; thlangkhqi ing nak kawpoek kyi ik-oeih sai ce kqawn uhy. Nang ing, A tym ka hoep ce tyk nyng saw; kai ing ni ak thym na awi ka deng. Khawmdek ingkaw thlang boeih aming thyn awh, tungkhqi ak cak na ak tu ce kai ni. Ak oek qu venawh, ‘Koeh oek qu voel,’ tina nyng saw, thlakche venawh, nak ki koeh thawh. Khan benna nak ki koeh thawh, na hawng zyng nawhtaw awi koeh kqawn,” ti hyk ti. Khawlaw ben nakawng ing aw khawtlak ben nakawng awh aw ce am awhtaw qamkoh nakawng ing aw u ingawm thalng pynoet am zoeksang thai hy. Cehlai, Khawsa ing ni awi a deng: pynoet ce tlaak sak nawh pynoet ce zoeksang hy. Bawipa a kut awh misur tui ak hawm cawt cawt a bawk tui ing ak kqit ce awm hy; anih ing ce a boet ce nuk hawk hy, cawh khawmdek awhkaw thlakchekhqi boeih ing a dik a hawi mahna aw boeih uhy. Kai ingtaw ve ve kumqui dyna kqawn vang; Jacob Khawsa kyihcahnaak laa ce sa vang nyng. 10 Thlakchekhqi ak ki ce hlyng pe kawng nyng saw, thlakdyngkhqi ak ki taw zoeksang pekawng.