80
Aw Israel tuudoenkung, tukkqeng amyihna Joseph ak sawikung ngai law lah, nang cherubim anglak li awh ngawi nawh, vang law lah. Ephraim, Benjamin ingkaw Manoseh a haiawh. Nak thaawmnaak y lah; law nawhtaw kaimih ve ni hul khqi lah. Aw Khawsa, kaimih ve ni thaw khqi tlaih nawh; na haai ce kaimih ak khan awh vang sak lah, cawhtaw hulna awm kawng unyng. Aw Bawipa Boeimang Khawsa, ityk dy nu nak thlangkhqi ak cykcahnaak awh nak kaw a seet hly. Cekhqi ce nang ing mikphli ing buh ai sak khqi hawh tiksaw; boet awh ak bena mikphli tui ce awk sak hawh hyk ti. Ka kengsam awhkaw thlangkhqi ak kawqepnaak na ni sai tiksaw, ka qaalkhqi a qaihbu na ni sai hyk ti. Aw Boeimang thakawm Khawsa, kaimih ve ni thaw khqi tlaih nawh; na haai ce kaimih ak khan awh vang sak lah, cawhtaw hulna awm kawng unyng. Izip qam awhkawng nang ing misurkung hawlaw tiksaw; pilnam thlangkhqi na hqek boeih congawh ling hyk ti. Ce nang lingnaak aham dek chei hqeet hyk ti, ak kqa thla nawh qam khuiawh zam tikzak hy. 10 Thlangkhqi ce a hliip ing dah nawh, a paangkhqi ing sidor thing tha ak awm soeih khqi awm dah tlyp hy. 11 A paangkhqi ing tuicunli pha nawh, ak kqakhqi ing lawngnu tui pha hy. 12 Ak thoek cawnkhqi ing misur thaih amik bihnaak ham ikaw hamna vawng na hqe peek? 13 Kqawng nakaw vawmngaikhqi ing naawk unawh kqawng nakaw chukphakhqi ing ai uhy. 14 Aw Boeimang Khawsa, kaimih benna hlat law lah! Khan nakawng ni nuk toek law nawhtaw ni hu lah! 15 Nak tangkut ing nang ling ak kqa, namah aham nam thawh ca pa ve. 16 Na misur ve chawm unawh, mai awh phum uhy; nang a toelnaak awh nak thlangkhqi plawci kang uhy. 17 Na kut ce nak tang benawh ak ngawi thlang ak khan awh tloeng pe, namah aham nang ing nam thawh thlanghqing capa ak khan awh. 18 Cawhtaw nang ce am ning hlat taak voel kawng unyng; kaimih ve ni caih sak khqi tlaih lah, cawhtaw nang ming ce nik khy hly hawh unyng. 19 Aw Bawipa Boeimang Khawsa, ak cyk awhkaw amyihna kaimih ve ni awm sak khqi tlaih lah; hulna kami awmnaak thai aham na haai ce kaimih ak khan awh vang law sak lah.