91
Sawsang soeih a awmnaak hun awh ak awm taw Boeimang thak awm a hlip awh dym kawm uh. Bawipa, Anih taw kang thuknaak ingkaw ka vawngcak, ka ypnaak Khawsa na awm hy,” ti kawng nyng. Anih ing pha aham dawng dun peek a kut khui ingkaw thihnaak tlawhnu khui awhkawng ni loet sak kaw. Anih ing ang hla ing ni hlip kawmsaw, ang hlak kep awh dymnaak hu kawm uk ti; anih a ypawmnaak ce nang a phuhqa ingkaw kqangdan na awm kaw. Than kqih awm awm ap kqih kawp ti, dai awh ak ding thai awm ap kqih kawp ti. Khawmthan awh ak thoek tlawhpui awm ap kqih voel ti kawp ti, khawnghyp awh ak law thihnaak awm ap kqih ti kawp ti. Na venawh thlang thawnghqa tlu u seiawm, nang a ven am pha qoe kaw. Namik doeng ing toek hqoeng kawm tiksaw thlakchekhqi phepnaak ce hu kawp ti. Sawsang Soeih ce na awmnaak hun na na taak awhtaw – kai kang thuknaak, Bawipa ce – 10 Tlawhnaak qoe qoe ing am ni pha tikaw, ikawmyih a seetnaak ingawm na hi im am pha law ti kaw. 11 Ikawtih na cehnaak a hoeiawh anik awmpyi aham ak khan na cehnaak a hoeiawh anik awm pyi aham ak khan ceityihkhqi ce awi pe kaw; 12  Mat 4.6; Luke 4.11.Lung awh na khaw am na suknaak aham cekkhqi ing na kut awh ni hak pawm kawm uh. 13  Luke 10.19.Sendeih ingkaw ngentau ce leh kawm tiksaw; samthyyn ak bau soeih ingkaw khquih bau ce nawi kawp ti. 14 Ikawtih Bawipa, Kai ani lungnaak dawngawh, hul kawng nyng; kang ming ce a sim dawngawh, hlip a chung kawng nyng. 15 Kai ce nik khy kawmsaw, kai ing hlat kawng kyinaak a hu awh ce awmpyi kawng nyng saw, ka hul coengawh zoeksang kawng nyng. 16 Hqinglung sangnaak ing ngaihqep sak kawng nyng saw ka hulnaak ce huh sak kawng nyng.

91:12 Mat 4.6; Luke 4.11.

91:13 Luke 10.19.